Jobbsafari

Produkteier NCTS Transitteringsseksjonen

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Vi søker etter en ny produkteier for NCTS i Vareførselsdivisjonen i Tolletaten

Vi søker etter en utviklingsorientert person som har god teknisk kompetanse. Du skal bidra til å sikre at NCTS har god kvalitet og et godt brukergrensesnitt, og vil være en pådriver for implementering, videreutvikling og effektivisering av produktet. Stillingen er en av to produkteierstillinger knyttet til NCTS.Transitteringsseksjonen tilhører Regelavdelingen, og er lokalisert i Tolletatens lokaler på Helsfyr. Seksjonen har 16 medarbeidere inkludert leder og har et landsdekkende ansvar for arbeidet med transitteringer. Seksjonen har ansvar for å autorisere nye brukere av NCTS, behandle søknader om garantier, følge opp uoppgjorte transitteringer, avdekke brudd på prosedyrer og regelverk, og forhåndsvarsler av varer til eller fra tredjeland.


Stillingen som produkteier vil inngå i et fagteam i seksjonen, og i tillegg samarbeide tett med IT-divisjonen.Sentrale arbeidsoppgaver

Det ligger til stillingen å holde seg oppdatert på etaten og divisjonens vedtatte mål, planer og strategi, og vurdere hvordan produktet passer inn i og best kan utvikles for å understøtte disse. Som produkteier vil du bidra til erfaringsutveksling mellom produkteiere i divisjonen og etaten. Du vil også bistå og samarbeide nært med seksjonens øvrige medarbeidere i forbindelse med feilsituasjoner og andre problemer.


 • Delta aktivt i utvikling og implementering av NCTS fase 6
 • Planlegge, prioritere og følge opp nye leveranser
 • Ansvarlig for testing av systemet, inkludert
 • Akseptansetest av nye leveranser
 • Test/godkjenning av ny programvare
 • Internasjonal testing
 • Sørge for endring og feilhåndtering, inkludert endring av produksjonsdata
 • Bidra til gode rapportløsninger
 • Utarbeide og formidle informasjon om endringer i systemet eksternt og internt herunder å utarbeide og vedlikeholde brukerdokumentasjon
 • Delta og være ansvarlig for internt og eksternt samarbeid, herunder faste møter med IT-divisjonen (fagteam), møter med EU/TAXUD og møter med leverandør
 • Utforme og forvalte en struktur for å innhente brukerbehov fra relevante miljø/deler av Tolletaten, og løpende fange opp problemer eller forbedringsforslag fra ulike typer brukere.­
 • Oppfølgning mot næringslivet. Undervisning og opplæring internt og eksternt må påregnes

Rollen omfatter også andre funksjoner som ligger i Ermis, som forpassing og forhåndsvarsling av tredjelandsvarerDine kvalifikasjoner
 • Bestått fordypningsnivå fra Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse
 • Svært god teknisk forståelse og IT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til seksjonens fagområde vil være en fordel
 • Erfaring fra utvikling- og forbedringsarbeid, samt prosjektledelse vil være en fordel
 • Erfaring som produkteier vil være ønskelig
 • Erfaring fra veiledning og undervisning vil være ønskelig


Dine egenskaper
 • Du er analytisk og kan vise til gjennomføringsevne
 • Du arbeider effektiv, strukturert og kan håndtere perioder med krav om høy arbeidskapasitet
 • Du er utviklingsorientert og trives med endring og kontinuerlig forbedring
 • Du kan vise til svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har en datadrevet og faktabasert tilnærming til problemløsning


Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver  
 • Et godt arbeidsmiljø med kolleger som er engasjert i faget
 • Stilling som tolloverinspektør, lønnstrinn 594 500 – 667 700 avhengig av bakgrunn og kvalifikasjoner. 
 • Pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksitid og mulighet for BiA, bevegelse i arbeidstiden 
 • Arbeidssted på Helsfyr i Oslo  Bakgrunnssjekk

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Inkludering og mangfold

Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på

arbeidsgiverportalen

.


Tolletaten

Søk etter flere lignende stillinger