Jobbsafari
FEFE - seksjon for etterforskning - avsnitt for digitalt politiarbeid

Politioverbetjent, Operativ kriminalanalyse

1 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest22.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Avsnitt for Digitalt Politiarbeid søker én erfaren medarbeider med kompetanse innen Operativ Kriminalanalyse. Stillingen har funksjon som fagleder for Operativ Kriminalanalyse, og er et ledd i Troms Politidistrikts satsning på å bygge kompetanse og kapasitet for å møte et mer digitalisert kriminalitets- og trusselbilde.

Som fagleder for funksjonen har du ansvar for å ivareta og utvikle kompetanse innen metodikk for å håndtere kompleksiteten i straffesaksarbeidet, slik at etterforskninger kan utføres i tråd med kravene til kvalitet og rettssikkerhet.

Avsnittet består av syv dataetterforskere og har fagansvar for operativ kriminalanalyse, datatekniske undersøkelser og internettrelatert etterforskning i Troms politidistrikt.

Du vil være en del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag samtidig som du jobber helt fremme i den teknologiske utviklingen, og med de største sakene. Som analytiker samarbeider du tett med PEL i straffesaker og leder operativ kriminalanalyse når det settes E-KO. Avsnittet samarbeider regelmessig med øvrige enheter i politidistriktet, samt andre politidistrikt og særorgan.

Det forutsettes at du har god rolleforståelse, interesse for fagfeltet og motivasjon for personlig utvikling. Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver er en forutsetning. 

Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystem, ha forståelse for etatens samfunnsrolle og fremtidige utfordringer, samt etatens rolle i politiets samfunnsoppdrag. Ansettelse skjer på villkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. Troms politidistrikt praktiserer vanligvis seks måneders prøvetid.


Arbeidsoppgaver

 • Være en pådriver i forhold til arbeidsoppgaver knyttet til operativ kriminalanalyse
 • Utføre analyse av taktiske, tekniske og digitale spor i straffesaker og prosjekter.
 • Delta som analytiker i etterforskningsteam.
 • Utarbeide analyserapporter og presentasjoner.
 • Bidra med operativ analyse, analyse av digitale spor i forebyggende prosjekter og/eller etterretningsprosjekter.
 • Avsnittet bistår i alle typer saker med prioritet iht. Riksadvokatens rundskriv, samt saker iht. politimesteren i Troms lokale prioriteringer.
 • Undervisning og veiledning innenfor fagområdet internt i politidistriktet eller overfor eksterne samarbeidspartnere
 • Fagansvar for utvikling av fagområdet lokalt i politidistriktet

Andre oppgaver etter behov

Mange av oppgavene vil bli utført i team

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

For å bli vurdert for stillingen du ha:

 • Politiskole/Politihøgskole
 • Operativ kriminalanalyse modul 1 og 2
 • Variert erfaring fra etterforskning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • God IT-kompetanse og/eller forståelse

Ønskelig kompetanse som vektlegges:

 • Operativ kriminalanalyse modul 3
 • Politifaglig etterforskningsledelse
 • Mercure
 • Videreutdanning i etterforskning (VEF)
 • Etterforskning av alvorlige straffesaker, saker med metodebruk
 • Erfaring med saker innen orgkrim/KN, menneskehandel, utlendingslovgivning, seksuallovbrudd
 • Erfaring fra større sakskomplekser
 • Teknisk innsikt og/eller interesse for digitale verktøy som benyttes i politiet

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.Ved å søke på jobb i Troms politidistrikt samtykker du til at det utføres en skikkethetsvurdering.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og positive holdninger  
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og kontrollert i et tverrfaglig miljø under press.
 • Er ansvarsbevisst, løsningsorientert, kreativ og har evne til å drive fram saker/se arbeidsoppgaver
 • Evne til å jobbe godt i team og har pedagogiske evner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som Politioverbetjent i stillingskode 0287, fra 635 400,- til 745 000,- kroner brutto per år 
 • Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven utbetales etter særavtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser, vi nevner blant annet: mulighet for trening i arbeidstiden, tilgang til eget treningsrom og gymsal, eget bedriftsidrettslag,  kantineordning og sykkelparkering

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Anders Magnus Jensen, Avsnittsleder, 77 79 76 61


Arbeidssted

Stakkevollvegen 11


9010 Tromsø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Troms politidistriktReferansenr.: 4811567627


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 22.05.2024FEFE - seksjon for etterforskning - avsnitt for digitalt politiarbeid

BedriftFEFE - seksjon for etterforskning - avsnitt for digitalt politiarbeid
Om bedriften

Troms politidistrikt omfatter 20 kommuner i Troms fylke. Politidistriktet har politi- og påtalemyndighet i norsk økonomisk sone utenfor hele Nord-Norge og i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann. I tillegg har politidistriktet ansvar for norsk sokkel, inkludert olje- og gassinstallasjoner, fra Lofoten og nordover og utenfor Svalbard.

Hovedsetet og operasjonssentralen for politidistriktet er lagt til politihuset i Tromsø. Politidistriktet har ca. 550 ansatte organisert i fem geografiske enheter med ti politistasjoner, fem fellesenheter og tre lederstøttestaber.

Troms politidistrikt arbeider for å ha høy tillit i befolkningen. Våre innbyggere skal oppleve at de bor i en trygg del av landet, hvor politiet er tilgjengelig for dem både i hverdag og krise. Politidistriktet skal arbeide kunnskapsbasert og samtidig være en handlekraftig organisasjon som har evne til å utvikle seg i takt med samfunnet, kriminalitetsbildet og innbyggernes forventninger. Politidistriktet skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass for sine medarbeidere.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger