Jobbsafari
FOT - Seksj. for plan, øving og beredsk., Nordland politidistrikt

Politioverbetjent med funksjon som Seksjonsleder Plan, øving og beredskap

1 måneder siden
OmrådeBodø
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

I Nordland politidistrikt er det ledig en fast stilling som politioverbetjent (SKO 0287) / Seksjonsleder. Stillingsinnehaver er leder for seksjon Plan, øving og beredskap ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT). Stillingen har personal-, økonomi- og resultatansvar i seksjonen og inngår i ledergruppen ved FOT.
FOT, Nordland flyttet 31.5.2017 inn i helt nye lokaler sammen med 110 og 113, vi er en av få operasjonssentraler i Norge hvor alle 3 nødetater er samlokaliserte. Seksjonen har en distrikts overgripende funksjon innenfor sitt brede ansvarsområde. Seksjonsleder skal drive god ledelse, samt fag- og metodeutvikling innenfor hele seksjonens ansvarsområde.

FOT, og spesielt seksjon Plan- øving og beredskap, er i en intern organisasjonsendring slik at det må påregnes at arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan endres noe gjennom denne prosessen.

Seksjonsleder vil ha en funksjon i operativ stab og vil måtte påregne å delta i Stabssjefsjour.

Arbeidsstedet er ved Felles enhet for operativ tjeneste, Albertmyra i Bodø. Arbeidstid er primært dagtid. Noe reiseaktivitet må påregnes.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, ledelse og drift av seksjonen, herunder personal, resultat, økonomi og HMS ansvar
 • Oppfølging av sykefravær og avviksbehandling
 • Rekruttering av personell til seksjonen
 • Sikre helhetlig ledelse og styring av driftsenheten gjennom deltakelse i enhetens ledergruppe
 • Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring i samarbeid med fag og opplæringsansvarlige og resten av seksjonen
 • Drive kontinuerlig endringer og forbedringer på seksjonen og utvikle samhandlingen med både egen og andre enheter samt eksterne samarbeidspartnere
 • Sikkerhet og autorisasjon for egen seksjon
 • Ivareta en funksjon i operativ stab, samt påregne å inngå  i vaktordning for stabssjef.

Øvrige oppgaver:

 • Bistå Stabssjef med oppgaver ved behov
 • I samarbeid med leder operative fag, følge opp fagene som ligger under dennes ansvarsområde
 • I samarbeid med hovedplanlegger og stabssjef sørge for at planverk og planlegging av større arrangement og VIP besøk følges opp i hht rutiner
 • Gjennomføre kompetansehevende tiltak/opplæring innenfor seksjonenes fagområde
 • Ellers utføre andre oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Politi(høg)skole
 • Det forutsettes at den som tilsettes som seksjonsleder enten har, eller er villig til å gjennomføre, lederutdanning
 • Bred politifaglig erfaring og kunnskap om politiets operative kapasiteter
 • God rolleforståelse - være bevisst sin rolle som leder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Generelt gode IT- kunnskaper
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse innenfor personaladministrasjon og risikostyring
 • Ledererfaring med personalansvar vil vektlegges
 • Erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser
 • God kjennskap til politiets arbeidstidsbestemmelser og HMS-rutiner, herunder inneha eller forplikte seg til å gjennomføre minst 40 timers opplæring i arbeidsmiljø
 • Erfaring med bruk av etatens tjenesteplanleggingssystem TTA samt PBS Web.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper med evne til god kommunikasjon, bygge relasjoner, fremme godt teamarbeid og ta beslutninger
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • Må kunne arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig i et til tider hektisk miljø
 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Samfunnsorientert og forståelse for enhetens rolle i politiets

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), ltr 74 - 80, fra kr 745 000-870 900 brutto per år. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering i henhold til kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.
For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   
Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Jan Tore Hagnes, Leder FOT, 75545908, [email protected]


Arbeidssted

Olav V gate 200


8070 Bodø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordland politidistriktReferansenr.: 4812908700


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 02.06.2024FOT - Seksj. for plan, øving og beredsk., Nordland politidistrikt

BedriftFOT - Seksj. for plan, øving og beredsk., Nordland politidistrikt
Om bedriftenNordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 740 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester skal legges inn elektronisk. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger