Jobbsafari
Innlandet politidistrikt - Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, Seksjon for forebygging

Politioverbetjent / Fag- og tiltaksansvarlig forebygger

1 måneder siden
OmrådeLillehammer
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

I Innlandet politidistrikt, Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, seksjon forebygging, er det ledig fast stilling som politioverbetjent, med funksjon som fag- og tiltaksansvarlig. Stillingen er stedplassert på Lillehammer politihus.

Seksjon for forebygging er en del av Felles enhet for Etterretning, forebygging og etterforskning i Innlandet politidistrikt. Seksjonen består av 14 ansatte og favner en stor bredde av fagområder innen forebygging. Stillingen er stedsplassert på Lillehammer politistasjon, men har nedslagsfelt i hele Innlandet politidistrikt og det forventes tett samarbeid både med andre seksjoner på FEFE og med forebyggende ressurser ute i politidistriktet. Funksjonen vil også få en rolle i tverretatlige samarbeidsfora på distriktsnivå. 


Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvarlig for kriminalitetsforebyggende virksomhet i politidistriktet, i tett dialog med seksjonsleder.
 • Følge opp fag og metode og bidra til bruk av enhetlige arbeidsmetoder innen kriminalitetsforebygging i hele distriktet.
 • Bidra inn i nasjonalt forebyggende FOA nettverk, og FOA nettverk i Innlandet PD.
 • Legge til rette og bistå med nødvendige opplæringer innen forebygging i Innlandet PD.
 • Bidra til å drifte det kunnskapsbaserte forebyggende politiarbeidet innenfor seksjonens ansvarsområder, bl.a. ved å følge opp distriktets gjeldende prioriteringer med tiltak. Dette ansvaret inkluderer samhandling både med tjenesteenhetene i distriktet og internt på enheten og seksjonen. Arbeidet gjøres i tett samarbeide med etterretningsseksjonen.
 • Delta inn i seksjonens utvikling og oppfølging av en helhetlig modell for arbeidet med forebygging og avverging av vold / trusler. 

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
  • Bachelor fra Politi(høg)skolen
  • Videreutdanning innen kriminalitetsforebygging eller annen relevant utdanning
  • Minimum 5 års tjeneste i politiet
  • Minimum 2 års erfaring fra forebyggende arbeid
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Beherske engelsk skriftlig og muntlig
  • God kunnskap om politiets datasystemer og i særlig grad Indicia prosjektmodul
 • Ønskelig:
  • Grunnutdanning innen etterretning
  • Utdanning innen bekymringssamtalen
  • Videreutdanning innen veiledning
  • Kunnskap om etterretningsdoktrinen
  • Kjennskap til relevante risikoverktøy, slik som SARA og Patriark
  • Erfaring fra tverretatlig samhandling


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • God til å bygge relasjoner
 • Initiativrik
 • Selvstendig og strukturert
 • Fleksibel
 • Evne til å drive faglig veiledning 

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som Politioverbetjent (SKO 0287). Lønn fra kr 637.000,- brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.
For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   
Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Ane Bræin Aas, Politiinspektør / seksjonsleder, 48886805


Arbeidssted

Storgata 129


2615 Lillehammer


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Innlandet politidistriktReferansenr.: 4813101212


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 02.06.2024Innlandet politidistrikt - Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, Seksjon for forebygging

BedriftInnlandet politidistrikt - Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, Seksjon for forebygging
Om bedriften

Innlandet politidistrikt er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet har ca 1000 ansatte som daglig jobber for et tryggere Innland. Innlandet er i stadig vekst og har rikt næringsliv samt et godt utbygd skole- og utdanningstilbud. Innlandet er et spennende og mangfoldig distrikt med variert kulturtilbud og attraktive turistdestinasjoner. Distriktet har også flere større hovedfartsårer, både veier og jernbaner, samt flere grenseoverganger til Sverige.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger