Jobbsafari
Steinkjer sykehjem, Steinkjer kommune

Pleiemedarbeider

2 måneder siden
OmrådeSteinkjer
Søk senest4.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Steinkjer sykehjem er ett av tre sykehjem i Steinkjer kommune. Sykehjemmet har 63 pasientrom, hvor 43 rom utgjør somatisk enhet og 20 rom utgjør demensenheten. Som arbeidstidsordning har vi årsturnus, med både ordinære vakter og langvakter. Vi jobber for å skape en heltidskultur og har fokus på helsefremmende turnus.

Steinkjer sykehjem er med i KS sitt TØRN-prosjekt - som går ut på å ha rett kompetanse til rett tid. Gjennom TØRN-prosjektet er det arbeidet frem oppgaveporteføljer for alle profesjonene ved enheten. I januar 2024 endret vi organiseringen av sykepleiekompetansen og kjører pilot med sykepleiere i TEAM. Som følge av omorganiseringen har vi behov for en freksibel og driftig pleiemedarbeider!

Vi har følgende ledig stilling:

100 % fast stilling som pleiemedarbeider, hvorav 50 % er som pleiemedarbeider i somatisk enhet og 50 % er vaskeritjeneste ved sykehjemmet. Stillingen har ordinære vakter i ukedag og 12-timersvakter 4. hver helg.


Arbeidsoppgaver

 • Dekke pasientens grunnleggende behov.
 • Driftsoppgaver i avdeling (herunder matservering/opprydding , skylleromsarbeid etc).
 • Dokumentasjon.
 • Samarbeide med og ivareta pårørende.
 • Vaskeritjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Gode IKT-ferdigheter er en forutsetning.
 • Politiattest må fremlegges ved tilbud om stilling i h.h.t. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1. ledd.

Personlige egenskaper

 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • God samarbeids- og relasjonskompetanse og evne til å prioritere og å se løsninger sammen med dine kollegaer.
 • Positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.
 • Strukturert og ryddig. 

Enheten ser en utvikling som gjør at vi i høyere grad etterspør ansatte med evne til fleksibilitet og mobilisering etter arbeidsoppgaver. Dette betyr at det er vesentlig at du har en offensiv innstilling til å sette deg inn i nye oppgaver og å være fleksibel til å jobbe ved flere avdelinger hvis den daglige driftsituasjonen tilsier dette.

Personlig egnethet blir vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til HTA.
 • Medlemskap i pensjonsordningen 2 % pensjonstrekk.
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Helene Sende, Enhetsleder, 98903494, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Steinkjer kommuneReferansenr.: 4770408876


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 04.03.2024Steinkjer sykehjem, Steinkjer kommune

BedriftSteinkjer sykehjem, Steinkjer kommune
Om bedriften

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger