Jobbsafari
Aure kommune Hjemmetjenesten Aure

Pleieassistenter, 2 faste 100 % stillinger ved Hjemmetjenesten Nord

1 måneder siden
OmrådeAure
Søk senest1.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kort oppsummering

Hjemmetjenesten nord (Aure) har to 100 % faste stillinger som pleieassistent ledig. Vi har årsturnus/kalenderplan med mulighet for langvakter hver 4. helg, som gjør at du vil kunne påvirke arbeidstiden din i stor grad.

Vi søker etter en engasjert, lærevillig og kvalitetsbevisst person, som setter pasienten i fokus.

Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.24.
Søknadsfrist: 01.06.24.

Beskrivelse av arbeidsplassen

Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein (sør) og en i Aure sentrum (nord). Avdelingen ligger under enhet Omsorg. Avdelingen har ca. 50 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler.

Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter.

Hjemmetjenesten har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen, og har egen hjelpemiddelteknolog, kreftsykepleier og fagutviklingssykepleiere. Vi har to avdelingssykepleiere fordelt på to soner, samt merkantilt personale.

Beskrivelse av stillingen

Stillingene tilhører hjemmetjenesten nord med tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver. Hjemmetjenesten nord har gjennomført et tørn-prosjekt, som jobber mot en ny og mer bærekraftig arbeidstidsordning og oppgavedeling. Vi har årsturnus/kalenderplan, hvor ansatte i stor grad har vært med på å bestemme arbeidstiden sin. Vi har både ordinære og langvakter (12,5/14,5t) på helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i oppfølging, pleie og stell av brukere
 • Legemiddelhåndtering
 • Observasjon, kartlegging og dokumentasjon
 • Omsorg ved livets slutt
 • Samhandling med pårørende
 • Bidra til at pasientene opplever livsglede

Hvem søker vi etter

 • Du må ha førerkort klasse B
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra pleie- og omsorgsyrket
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Dersom det trekkes tvil om søkere har nødvendige norskkunnskaper stilles krav om bestått språkprøve nivå B1 eller tilsvarende før ansettelse
 • Beherske bruk av relevante IKT-verktøy. Kjennskap til Gerica er en fordel, men ikke et krav.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Interesse for faget og er opptatt av kvalitet
 • Er positiv, inkluderende og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Skaper gode relasjoner med brukere, pårørende og kolleger gjennom engasjement, godt humør og gode verdier og holdninger.
 • Personlig egnethet og erfaring fra omsorgsyrket vil bli vektlagt

Hva kan vi tilby

 • Spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til finansiering av videreutdanning gjennom Aure kommunes kompetansefond.
 • Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Hvordan søker du på stillingen

 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist 01.06.24

Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Martine Sletta Aastrøm
leder hjemmetjenesten
41106214
[email protected]


Link til søknadsskjema:

Søk her

Aure kommune Hjemmetjenesten Aure

BedriftAure kommune Hjemmetjenesten Aure
Om bedriften

Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein og en i Aure sentrum. Avdelingen ligger under enhet for Omsorg. Avdelingen har ca. 46 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler. Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen, og har egen vaktmesterstilling. Vi har to avdelingssykepleiere fordelt på to soner, samt merkantilt personale.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger