Jobbsafari
Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Pleieassistent - helgestilling fra høst 2024

1 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Kunne du tenkt deg å arbeide med intensiv rehabilitering og følge opp pasienter fra kort tid etter etter en skade, ulykke eller operative inngrep frem til den enkelte pasient har oppnådd styrket evne til å mestre sitt liv så godt som mulig ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov?

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med slag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 sengeplasser, og har rundt 150 innleggelser pr år.

Vi søker nå etter pleieassistenter med arbeid hver tredje helg. Arbeidstiden er i henhold til enhver tids gjeldende kalenderplan.

Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen.


  Arbeidsoppgaver

  Det forventes at ansatte ved sengeposten kan arbeide selvstendig i nært samarbeid med øvrig pleiepersonale i sengeposten. I samarbeid med øvrig helsepersonell er man ansvarlig for den totale omsorg og pleie i avdelingen og ansvarlig for egen utøvelse på alle plan.

  Kvalifikasjoner

  • Erfaring fra omsorg og pleie av pasienter 
  • Studenter, fortrinnsvis innen sykepleie/helsefag/medisin
  • Du må kunne kommunisere på norsk muntlig og skriftlig på en forsvarlig måte

  Personlige egenskaper

  Vi ønsker oss medarbeidere som

  • har interesse for fagområdet
  • er positiv, og har tillitvekkende egenskaper
  • er teamorientert, men også selvstendig og fleksibel

  Vi tilbyr

  • opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning, fagdager og individuell opplæring
  • trivelig arbeidsmiljø
  • utfordrende og variert arbeid
  • en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
  • bedriftshelsetjeneste

  Kontaktinformasjon

  Timo Leminen, Enhetsleder, 776 28 351, [email protected]


  Mathias Paulsen Baadstø, Assisterende leder, 776 27 902, [email protected]


  Arbeidssted

  Hansine Hansens veg 67


  9019 Tromsø


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF  Referansenr.: 4810969003


  Stillingsprosent: 24,5%


  Midlertidig ansettelse


  Startdato: 26.08.2024


  Sluttdato: 15.06.2025


  Søknadsfrist: 02.06.2024  Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  BedriftRehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Om bedriften

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

  De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

  UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

  UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger