Jobbsafari
IEMF Laboratorieseksjonen, Hjerte- lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF

PhD stipendiat

29 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest31.7.2024
JobbdetaljerEngasjement
Søk på jobb

Om stillingen

Stilling som PhD-stipendiat ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus er ledig.
Vi søker en motivert og initiativrik lege til stilling som PhD-stipendiat til studien "RELAX: Targeting the stiff heart through cardiac magnetic resonance imaging". Hovedmålet med dette prosjektet er å bruke nyskapende diagnostisk verktøy til å demonstrere sammenhengen mellom regional fibrose og økt stivhet ved hjertesvikt. Prosjektet har pågått siden 2021, og den første stipendiaten er i ferd med å sluttføre sin PhD.

Ønsket oppstart  1. september 2024 (eller etter avtale) og stillingen har en varighet på tre år. 
Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) er de største sykehus- og medisinske forskningsinstitusjonene i Norge. OUS er et høyt spesialisert sykehus, med omfattende regionale og lokale ansvarsområder. Som Skandinavias største sykehus utfører vi mer enn 1,2 millioner pasientbehandlinger hvert år, og bidrar med omtrent 50 prosent av medisinsk og helsefaglig forskning utført ved norske sykehus. Vi er også en betydelig bidragsyter til utdanningen av et stort antall helsepersonell.

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMR) er et innovativt og dynamisk medisinsk forskningsmiljø ved OUS/UiO som har blant sine satsingsområder å forstå det molekylære grunnlaget for utviklingen av hjertesvikt. IEMR er Norges største forskningsmiljø innen translasjonsforskning på hjertet, og har omtrent 60 ansatte organisert i seks forskningsgrupper og i laboratorie-/teknisk enhet. Avdelingen har et tett samspill mellom forskjellige faggrupper som medisinere, molekylærbiologer, fysiologer, ingeniører, bioingeniører, fysikere og matematikere.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Hjertesvikt er en stor helseutfordring og en ledende årsak til sykehusinnleggelser og død. Dette prosjektet fokuserer på å forbedre diagnostikken av hjertestivhet, et vanlig problem hos pasienter med hjertesvikt. Ved å bruke nye kliniske verktøy basert på diagnostiske metoder som ekkokardiografi og MRI for avbildning av stivhet i hjertet, kombinert med detaljert analyse av hjertemuskelvevet, søker vi å forbedre behandlingen. Dette er en del av et større initiativ for å utvikle nye diagnostiske metoder og behandling for pasienter med stive hjerter.Kandidaten som ansettes skal gjennomføre et PhD-prosjekt i forskningsgruppen til professor Ivar Sjaastad, og vil bli veiledet av Sjaastad og forsker Emil Espe. Som del av dette vil kandidaten ha hovedansvaret for logistikken rundt pasientene i RELAX-studien, oppfølging av deltakerne, samt koordinering av datainnsamling og -analyse.

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjoner

 • Lege med gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • God kunnskap i engelsk, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for klinisk forskning, hjertesykdom og medisinsk bildediagnostikk.
 • Erfaring med MR og/eller ultralyd
 • Erfaring med avansert medisinsk bildeanalyse

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Er entusiastisk, pålitelig og strukturert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe som del av et team
 • Er resultatorientert med gode gjennomføringsevner

Det vil bli lagt vekt på kandidatens profesjonelle og personlige egenskaper med fokus på:

 • Systematisk tilnærming
 • Analyse og vurdering
 • Gjennomføring
 • Egenutvikling
 • Initiativ og ansvarlighet

  Vi tilbyr

  • Høyt faglig nivå
  • Stilling i en IA-virksomhet
  • Gode velferdsordninger
  • Lønn etter avtale i henhold til gjeldende stipendiatsatser, avhengig av kompetanse og ansiennitet

  Hvordan søke:
  Søknaden med vedlegg må leveres i vårt elektroniske rekrutteringssystem Webcruiter. Vedleggene skal være i form av en eller to pdf-filer som inkluderer alle forespurte elementer.
  Dersom du får stillingen, må du søke opptak ved PhD-programmet ved Det medisinske fakultetet, UiO. Aktuelle kandidater må oppfylle Det medisinske fakultets krav for opptak til PhD-programmet.
  Mer informasjon: https://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/index.html
  Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev (motivasjonsuttalelse, oppsummering av evt. tidligere vitenskapelig arbeid og forskningsinteresse)
  • CV (oppsummering av utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
  • Kopier av utdanningsbevis
  • En komplett liste over evt. publikasjoner
  • Liste over referansepersoner:
   - 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer)

  Utenlandske søkere anbefales å legge ved en forklaring på universitetets karaktersystem. Vær oppmerksom på at alle dokumenter skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.
  Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt spesiell vekt på dokumenterte, akademiske kvalifikasjoner i forhold til prosjektbeskrivelsen, og kandidatens motivasjon og personlige egnethet. Intervjuer med de best kvalifiserte kandidatene vil bli arrangert. Det forventes at den vellykkede kandidaten vil kunne fullføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

  Kontaktinformasjon

  Emil Espe, Postdoc, [email protected]


  Arbeidssted

  Kirkeveien 166


  0450 Oslo


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF  Referansenr.: 4828858820


  Stillingsprosent: 100%


  Engasjement


  Startdato: 01.09.2024


  Sluttdato: 31.08.2027


  Søknadsfrist: 31.07.2024  IEMF Laboratorieseksjonen, Hjerte- lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF

  BedriftIEMF Laboratorieseksjonen, Hjerte- lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF
  Om bedriften

  Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
  Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger