Jobbsafari
Tolga kommune Sektor Oppvekst

Ped.ledere og fagarbeidere i barnehagene

1 måneder siden
OmrådeTolga
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Tolga kommune har positiv barnetallsutvikling. Vi trenger derfor flere medarbeidere!

Kort om stillingene:

Tolga kommune har ledige stillinger som ped.ledere/barnehagelærer og fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeidere) i Tolga barnehage og Vingelen barnehage fra barnehageåret 2024-25.

 • 2 faste stillinger som ped.leder 100 % stilling i Tolga barnehage, fra 15.08.24.
 • 2 faste stillinger som ped.leder 100 % stilling i Vingelen barnehage, fra 15.08.24.
 • 1 fast stilling som fagarbeider 100 % stilling i Tolga barnehage, fra 15.08.24
 • 1 fast stilling som fagarbeider 100 % stilling i Vingelen barnehage, fra 15.08.24

For begge barnehagene:

 • Dersom det dukker opp endrede behov eller flere ledige stillinger i løpet av våren/sommeren, vil vi benytte oss samme søkerliste, så fremt det er kvalifiserte søkere på lista.

Om tjenesteområdet:

Tolga kommune satser på utdanning og utvikling av barnehagene og skolene. Gjennom «Kultur for læring», «Kompetanseløftet» og Oppvekstreformen jobbes det med å utvikle det profesjonelle læringsfelleskapet. Tolga er en del av del skole- og barnehagefaglige samarbeidet i Nord Østerdals-regionen. Innad i kommunen er det et godt tverrsektorielt samarbeid om barn og unge. Det er nylig vedtatt nye styringsdokumenter for de tre sektorene i Tolga kommune.

Tolga barnehage ligger i Tolga sentrum, og vil fra 2024-25 bestå av fem avdelinger for barn i alderen 0-6 år. To avdelinger for barn i alderen 0-3 år og tre for barn i alderen 3-6 år. Barnehagen er en nybygd barnehage, som er tilknyttet 1-10 skole (ca 150 elever) og nytt kulturbygg. 

Vingelen skole og barnehage er organisert som et oppvekstsenter med felles enhetsleder. Skolen er en fådeltskole med ca. 50 elever fra 1. til 7. trinn. Barnehagen er organisert i 2 avdelinger; en for barn i alderen 0-3 år og en for barn i alderen 3-6 år.

Arbeidsoppgaver barnehagelærer/ped.leder:

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet.
 • Medansvar for veiledning av det øvrige personalet på avdelingen.
 • Bidra til å skape et godt leke- og læringsmiljø, og fokus på barnas beste.
 • Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, og et godt samarbeid med foreldre og andre instanser.

Krav til kompetanse:

 • Førskolelærerutdanning/Barnehagelærerutdanning

Arbeidsoppgaver fagarbeider:

 • Bidra til gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet.
 • Ansvar for enkelte deler av det pedagogiske opplegget på avdelingen.
 • Bidra til å skape et godt leke- og læringsmiljø, og fokus på barnas beste.
 • Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, og et godt samarbeid med foreldre og andre instanser.

Felles for alle stillinger - personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og samarbeide i team.
 • Evner å motivere og inspirere dine medarbeidere.
 • Være strukturert og tydelig, engasjert og positiv.
 • Evner til kompetanse- og erfaringsdeling, og reflektere over egen og enhetens praksis.
 • Være endringsvillig og løsningsorientert.
 • Gode relasjonelle ferdigheter.
 • Gode evner til samspill med barna.

Særskilte krav til stillingen:

 • Gyldig politiattest iht. § 30 i Barnehageloven må fremlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • En barnehage med fokus på gode leke- og læringsmiljøer, både inne og ute
 • En engasjert, reflektert og kompetent personalgruppe
 • Spennende, utviklende og givende oppgaver med fokus på barnets beste
 • Helhetlig fokus på oppvekstmiljøet – barnehage og skole
 • Kompetanseutvikling i et regionalt nettverk


Stillingen lønnes i henhold til avtaleverk. God pensjonsordning.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/ rekrutteringsbyråer.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62496500.

Som IA-bedrift oppfordrer Tolga kommune kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Tolga kommune Sektor Oppvekst

BedriftTolga kommune Sektor Oppvekst
Om bedriften

I Tolga kommune er det to grunnskoler. I sentrum ligger Tolga skole for elever fra 1. til 10. trinn (150 elever). Skolen er en flerkulturell skole med elever fra 12 ulike nasjoner. I bygda Vingelen som ligger en mil fra sentrum, ligger Vingelen skole og barnehage. Skolen og barnehagen er et oppvekstsenter, der skolen er for elever fra 1. - 7. trinn (50 elever). Barnehagen består av to avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Tolga barnehage ligger i Tolga sentrum, tilknyttet Tolga skole, kulturskolen og kulturbygget. Barnehagen består av fire avdelinger for barn i alderen 0-6 år, to avdelinger for barn i alderen 0-3 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Tolga kulturskole har base sammen med Tolga skole og Tolga barnehage, men har aktivitetene organisert både i Vingelen og Tolga. Barnehagene og skolene har lang tradisjon med å være en del av det levende lokalsamfunnet, har fokus på samskaping og at det skal et helt bygdemiljø til for å oppdra et barn. Enhetene arbeider i team, og har i mange år hatt ekstra tilstedeværelse. Kulturen preges av tett samarbeid mellom enhetene og med lokalmiljøet utenfor barnehage og skole. Oppvekst i Tolga er en del av et skole- og barnehagefaglig samarbeid i Nord Østerdal, og er med i flere utviklingsnettverk i regionen. Tolga kommune har en egen «Plattform for oppvekst» som har som mål å skape en felles og helhetlig verdiforankring og en klar retning for tjenesteyting i Tolga. Visjon for oppvekst i Tolga Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap Målsettinger og kjennetegn Vi vil ha et lokalsamfunn og oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn og unge ”Det skal en landsby til for å oppdra et barn” (afrikansk ordspråk).

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger