Jobbsafari
Johannes læringssenter: Veilederkorps (7), Stavanger kommune

Pedagogisk veileder

1 måneder siden
OmrådeStavanger
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Når en av våre dyktige veiledere nå går over i pensjonistenes rekker så søker vi etter hennes erstatter. Vi har ledig en fast stilling som pedagogisk veileder i 100% fra 1. august 2024. Vi er opptatt av å finne en teamdeltaker som har kompetanse, erfaringer og personlige egenskaper som vil kunne utfylle, motivere og utfordre de andre veilederne på en best mulig måte.

Veilederkorpset inngår i satsingen på flerkulturelt arbeid i Stavangerbarnehagen og tiltaket skal være et lavterskeltilbud. Veilederkorpset skal bidra til å synliggjøre flerspråklighet og andre kulturer som ressurser i barnehager og med å løse interkulturelle problemstillinger knyttet til enkeltbarn eller barnegrupper. De skal også støtte barnehagen i deres arbeid med å utvikle kompetanse og systemarbeid på fagfeltet. De ansatte i veilederkorpset bidrar også i Tverrfaglige barnehageteam og Regional kompetanseordning i kjernenettverk/ lærende nettverk.

Barnehageområdet på Johannes læringssenter består av Innføringsbarnehagen og veilederkorpsene for arbeid med flerspråklige barnehagebarn og elever. Vi er ca. 30 ansatte. Johannes læringssenter har rundt 300 ansatte som representerer et stort mangold i bakgrunn og utdanning. Senteret er unikt i sin oppbygning, og de ansatte tilbyr opplæring og kvalifisering til samfunnet for hele familien og for alle aldersgrupper fra "vugge til grav".

Vi oppfordrer flerspråklige til å søke på stillingen.


Arbeidsoppgaver

Bidra i laget rundt barnet med å gi råd, veiledning og modellæring til barnehagene i barnehagens arbeid med flerspråklige barn og barnegrupper.

Bidra til at barnehagen legger til rette for, synliggjør, og benytter barnas morsmål som en ressurs og språklig støtte.

Kompetanseheving innen interkulturelle tema med kursvirksomhet og utvikling av praksis og kultur i tråd med metoder for lærende møter.

Utvikle verktøy og materiell som kurs, digitale nettressurser, språkmateriell og likende til bruk i den enkelte barnehage.

Inngå som veileder og medskapende fagutvikler i Tverrfaglige barnehageteam og representere ved behov i Ressursteam. 

Delta i nettverkene i Regional kompetanseordning og bidra når barnehagene søker støtte i det lokale etterarbeidet tilbake i sin enhet. 

Etablere gode rutiner for flerspråklige barn i overgangene barnehage – barnehage og barnehage – skole/ SFO.

Som pedagogisk veileder vil du inngå i flere samarbeidsrelasjoner ved Johannes læringssenter, med PPT, i interkommunale nettverk, med rådgivere i Oppvekst og utdanning og med flere.           

Kvalifikasjoner


Godkjent utdanning som barnehagelærer eller barnevernspedagog med videreutdanning som kvalifiserer deg for pedagogiske stillinger i barnehage.

Gode IKT-kunnskaper og god skriftlig fremstillingsevne.

Det vil være en fordel med relevant utdanning/ erfaring som veileder og/ eller erfaring med tverrfaglig samarbeid.

Erfaring fra barnehage og/ eller fra arbeid med flerspråklige førskolebarn og deres familier, og tilleggsutdanning innenfor feltet flerkulturell pedagogikk, vil også bli vektlagt.

En faglig relevant masterutdanning vil også være en fordel.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.


  Personlige egenskaper

  Du er raus og har gode relasjonelle ferdigheter.

  Du er en god samarbeidspartner, nettverksleder og veileder.

  Du er tydelig og trygg i skriftlig og muntlig kommunikasjon.

  Du er empatisk med respekt for andre kulturer og religioner.

  Du er inkluderende, engasjert, fleksibel og endringsvillig. 

  Du er kreativ og nytenkende.

  Du er god til å arbeide selvstendig. 

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

  Vi tilbyr

  En fast 100% stilling fra 05.08.2024 med stillingskode og lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet.

  Funksjonstillegg som veileder.

  Mulighet for individuelle kompetansetillegg for relevant tilleggsutdanning.

  En spennende og annerledes arbeidshverdag. Et flerkulturelt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte ansatte.

  En arbeidsplass som legger til rette for faglig og personlig utvikling.

  Utfordrende arbeidsoppgaver som du vil vokse på.

  Kantine og gode velferdsordninger.

  Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

  Kontaktinformasjon

  Elisabeth Helgesen, Avdelingsleder, 51507808


  Arbeidssted

  Haugesundsgata 27


  4014 Stavanger


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Stavanger kommune  Referansenr.: 4770493719


  Stillingsprosent: 100%


  Fast


  Startdato: 05.08.2024


  Søknadsfrist: 10.03.2024  Johannes læringssenter: Veilederkorps (7), Stavanger kommune

  BedriftJohannes læringssenter: Veilederkorps (7), Stavanger kommune
  Om bedriften

  Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

  Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

  Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. 

  Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende

  Offentlig søkerliste: 
  Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

  Politiattest:
  Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

  Vedlegg:
  Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger