Jobbsafari
PPT, Sola kommune

Pedagogisk psykologisk rådgiver

2 måneder siden
OmrådeSola
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

To av våre trofaste medarbeidere gjennom mange år går av med pensjon til sommeren. Derfor er vi på jakt etter akkurat deg. Sola PPT har fra 10.08.2024 ledig to faste  100 % stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver og en 100 % midlertidig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver for perioden 15.08.2024 til og med 30.06.2025.
Sola PPT består fra høsten 2024 av 13 årsverk inkludert leder og merkantil konsulent i 50 % stilling.


Arbeidsoppgaver

Stillingene skal dekke PPT sine sentrale arbeidsoppgaver; rådgiving og veiledning, bistå skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt gjennomføre kartlegging og sakkyndighetsarbeid. Stillingene innebærer at man er tett på Sola kommune sine skoler og barnehager.

Sola PPT legger stor vekt på å bistå skoler og barnehager med å lage inkluderende opplæringsmiljø for alle barn og elever. Vi er opptatt av å bygge gode lag rundt barn og unge med særlige behov.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter personer med god formell kompetanse. Med god formell kompetanse menes hovedfag/mastergrad innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende. I tillegg vil erfaring fra PPT, skoler og barnehager eller annen opplæringsrelatert virksomhet vektlegges. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Til den ene stillingen ønsker vi en person med logopedi i sin formelle utdanning. I dag har denne fagpersonen kombinert det å være logoped med å være pedagogisk psykologisk rådgiver.

Vi krever at du har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Før oppstart i stillingen må du levere politiattest av nyere dato.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen.
Har du utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir).

Personlige egenskaper

* Du ønsker å arbeide for en inkluderende barnehage og skole.

* Du må være samarbeidsorientert, men ha fokus på hva du kan gjøre innenfor ditt handlingsområde.

* Du må være utforskende i forhold til egen profesjonsutvikling.

Du er også

* fleksibel og inkluderende.

* selvstendig, men må like å dele kompetanse med andre og jobbe i team.

* glad i å være ute i barnehage- og skolemiljø.

* god til å se muligheter og inspirere andre til å stå på.

Vi er opptatt av at innbyggerne i Sola som er i kontakt med Sola PPT skal møte både menn og kvinner. Vi oppfordrer derfor menn til å søke hos oss.

Vi tilbyr

  • Velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsvilkår
  • Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk

Ansettelse skjer på de vilkårene og pliktene som går fram av utlysningen, og de lovene, reglementene og tariffavtalene som til enhver tid gjelder.

Kontaktinformasjon

Steinar Søraas, Leder PPT, +47 94530289


Arbeidssted

Rådhusvegen 21


4050 Sola


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sola kommuneReferansenr.: 4769280903


Stillingsprosent: 100%


Fast, Vikariat


Søknadsfrist: 17.03.2024PPT, Sola kommune

BedriftPPT, Sola kommune
Om bedriften

Sola kommune er en mellomstor kommune med 28 000 innbyggere og rundt 1 900 ansatte. Vi er en innovativ kommune, kjent for flotte strender og en rik kulturhistorie. Samlingen av Norge til ett rike skjedde trolig rett ved Ytraberget. Vil du bli med på å gjøre Sola til en enda bedre kommune å bo i?

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

Opplysninger om søkere blir gjort offentlig tilgjengelig etter offentligloven § 25. Du må gi en begrunnelse hvis du ønsker å reservere deg fra å stå på offentlig søkerliste. Du får melding hvis reservasjonen ikke tas til følge.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger