Jobbsafari
Hausmannsgate barnehage, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen

Pedagogisk leder

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest2.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vil du være pedagogisk leder i en barnehage med fokus på språk, livsmestring og kompetanseutvikling?
Velkommen til Hausmannsgate barnehage, et fargerikt hus i hjertet av Oslo sentrum! Vi er stolte av å være en inkluderende barnehage der hver ansatt, hvert barn og hver familie er en verdifull del av vårt mangfoldige fellesskap.Med et mangfold av språk og kultur ligger vårt fokus og engasjement i arbeidet med barna i temaene livsmestring og språk. Gjennom lek, sosialt samspill, glede, humor og sanseopplevelser utforsker vi og er nysgjerrige på språk og kultur, og jobber for å gi barna gode verktøy til å håndtere livets opp- og nedturer. I samarbeid med regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og Oslo Met sørger vi for at vi holder oss oppdatert på forskningsbasert kunnskap som en kilde til inspirasjon og utvikling for oss ansatte, der vi sammen sikrer at mangfoldet blir en berikelse for hele barnehagen. Barnas medvirkning er kjerneelementet i vår tilnærming, og vi verdsetter foreldregruppen som en uvurderlig ressurs i vår felles reise mot en trygg og spennende utvikling.Barnehagen åpnet i 2015 i nyoppussede lokaler i en bygning med kulturhistorisk verdi. Vi har fire småbarns avdelinger i 1. etasje og fire store barns avdelinger i 2. etasje som til sammen rommer 132 barn. På våre flotte temarom boltrerommet, språkskogen, forskerlabben, sanserommet og vannlekerommet kan barna få utforske og leke andre steder enn på sine egne avdelingsrom. Utelekeplassen vår inneholder både lekeapparater, sandkasser og et flott grøntareal. En gang i uken drar avdelingene på tur, og da gjerne med bussen til Brekkeskogen eller Brannfjellskogen. Vi serverer fire sunne og næringsrike måltider i uken som vår nydelige kjøkkenassistent lager til oss og barna får frukt hver dag.

Vi søker en pedagogisk leder i et svangerskapsvikariat på en småbarns avdeling med 12 barn og 4 ansatte. Stillingen er ledig fra 10.juni 2024 til sommeren 2025.


Arbeidsoppgaver

 • Være en god rollemodell
 • Lede arbeidet med systematisk planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av det pedagogiske arbeidet i hele barnehagen generelt og på avdelingen spesielt.
 • Bidra til utarbeidelse og gjennomføring av barnehagens årsplan
 • Koordinere og skape progresjon i det pedagogiske arbeidet på avdeling, gjennom refleksjon i personalgruppen, i direkte arbeid med barn og i samarbeid med foreldrene
 • Utarbeide gode rutiner for informasjon og samarbeid i barnehagen i samarbeid med styrer
 • Bidra til praksisopplæring og veiledning av barnehagelærerstudenter
 • Gi opplæring av nyansatte og vikarer på egen avdeling/base
 • Planlegge og gjennomføre veiledning og fagsamtaler med barne- og ungdomsarbeidere / barnehagemedarbeidere
 • Holde seg faglig oppdatert og delta på kurs og opplæring i regi av arbeidsgiver

Kvalifikasjoner

 • For å bli vurdert til denne stillingen må du ha bachelor i barnehagelærer eller annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i småbarns- og barnehagepedagogikk.
 • Lengre erfaring fra å jobbe som pedagogisk leder i barnehage er ønskelig
 • Bestått norskprøve nivå B2
 • Barnehagefaglig utdanning fra utlandet må være godkjent av Nokut
 • Du må kunne beherske relevant dataverktøy til dokumentasjon og kompetanseheving, IKT- arbeid med barn, samt i kommunikasjon med foreldre
 • Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du har gode lederegenskaper og evne til å skape gode relasjoner
 • Du må ha et brennende engasjement for arbeid med barn, og er trygg og omsorgsfull i alle dine relasjoner
 • Du er ansvarsbevisst, strukturert og løsningsorientert
 • Du er en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, som hører og bryr seg om hva barna ønsker å formidle
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Du er positiv og tilstedeværende

Vi tilbyr

 • 100% stedlig styrer og 100 % stedlig assisterende styrer
 • Kjøkkenassistent
 • Faglig engasjerte kollegaer
 • Et godt arbeidsmiljø med ansatte som speiler mangfoldet i Oslo
 • Faglig utvikling og tett oppfølging
 • Varierte arbeidsdager i en av Oslos mest sentrale barnehager
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
  Lønnsramme 2408 lønnstrinn 31-44

  Angitt lønn forutsetter godkjent barnehagelærerutdanning. Lønnsplasseringen vil være noe lavere ved midlertidig ansettelse med dispensasjon fra utdanningskravet

Kontaktinformasjon

Frederikke Haller Wiedswang, Styrer, 94019560


Arbeidssted

Mariboes gate 20


0182 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4804936664


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.08.2024


Søknadsfrist: 02.05.2024Hausmannsgate barnehage, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen

BedriftHausmannsgate barnehage, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen
Om bedriften

Med mottoet «Sammen i Bydel St. Hanshaugen», jobber vi for å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.Bli bedre kjent med oss.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søk etter flere lignende stillinger