Jobbsafari

Pedagogisk leder

10 dager siden
OmrådeSkedsmokorset
Søk senest26.7.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Tæruddalen barnehage har ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder fra 01.08.24-31.01.25

Se filmen om hvordan det er å være pedagogisk leder i barnehagene i Lillestrøm kommune


Arbeidsoppgaver

 • Sikre et utviklende, inkluderende og inspirerende leke- og læringsmiljø
 • Være en inspirator og pådriver for det pedagogiske arbeidet
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet
 • Bidra til gode medvirkningsprosesser i det pedagogiske arbeidet
 • Faglig ledelse og drift av en avdeling/ base/ sone i barnehagen
 • Bidra til et godt samarbeid med foreldrene
 • Ansvar for veiledning og tilrettelegging for fagarbeidere og assistenter 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning evt. annen høyskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse 
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent av Utdanningsdirektoratet for godkjenning før 01.01.20, av Nokut fra 01.01.20-31.12.22 og fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra 01.01.23.
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig jf. Barnehageloven §28

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, tar initiativ, tar ansvar og jobber selvstendig
 • Gode relasjonsferdigheter og evne til å skape kontakt med barn og voksne.
 • Du kan både veilede og bli veiledet
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Opptatt av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Før tiltredelse må det legges fram godkjent politiattest i tråd med Barnehageloven § 30 og tilfredsstillende tuberkulinstatus.

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Fast stilling i Lillestrøm kommune, selv om du får tilbud om vikariat i en bestemt barnehage
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • God veiledningsordning for nyutdanna pedagogiske ledere over en periode på 2 år
 • Egen kvalitetsplan
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale

Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Merete Løland, Styrer, +4740841855


Arbeidssted

Tæruddalen 6


2020 Skedsmokorset


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillestrøm kommuneReferansenr.: 4837471343


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 26.07.2024Lillestrøm Kommune

BedriftLillestrøm Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger