Jobbsafari
Sørenga barnehage, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

Pedagogisk leder

25 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest8.7.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

ER VI DEN BARNEHAGEN DU SER ETTER?
Vil du jobbe i en sentrumsbarnehage der kompetanse og faglig utvikling står i sentrum? Da bør du søke jobb i Sørenga barnehage. Vi er en stor barnehage med et styrerteam på 2, ca 120 barn, 32 ansatte derav 15 pedagogiske ledere og en spesial pedagog som jobber tett sammen med alle avdelingene.
Vi er fordelt på to hus, FLO som har barn fra 0-6 år og FJÆRE som har barn i alderen 0-3 år.  har fokus på kunst, kultur, musikk og bærekraft. 
Barnehagen er en syngende barnehage, som ligger på Sørenga utstikkeren i den nye Fjordbyen i Bjørvika i Oslo. Bjørvika strekker seg fra Vippetangen til Sydhavnen.
Vi har Munch museet, Deichmanske og andre perler som nærmeste nabo som gir oss en unik mulighet til å være med og se en del av byen, som er i rivende utvikling og blir større og større for hver dag. Samtidig kan vi utforske nærmiljøets historie, kunst og kulturliv. Vi har gode turmuligheter i barnehagens nærmiljø.
Vi kan tilby gode personalfasiliteter med , personlig laptop og jobbmobil, i tillegg til tilgjengelige PC`er i egne arbeidsrom. 
Er vi er den rette barnehagen for deg? Da håper vi du ønsker å komme og berike vår store personalgruppe!

Vi ser etter deg som er leken og bruker sang og musikk i hverdagen, du brenner for barn i barnehagen, og liker faglig utvikling, samarbeid og et aktivt miljø. 
Vikariatet gjelder fra oppstart til 311224 på småbarnsavdeling, med mulighet for forlengelse.


Arbeidsoppgaver

* Helhetlig ansvar for daglig drift på avdelingen
* Helhetlig ansvar for omsorgen for det enkelte barn
* Ansvar for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen
* Ansvar for å opparbeide og ivareta samarbeid med foreldre og andre instanser
* Veiledning av øvrig personale
* Bidra til å nå felles mål
* Bidra i barnehagens utviklings- og fornyingsarbeid.
* Holde seg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner

* Godkjent barnehagelærerutdanning fra Høyskole/Universitet. Søkere med annen relevant høyskoleutdanning er velkommen til å søke. Andre med annen relevant høgskole-/universitetsutdanning innen pedagogikk er velkomne til å søke. For søkere uten førskolelærerutdanning / barnehagelærerutdanning kan det søkes/gis dispensasjon fra utdanningskravet for inntil 1 år. 
* Ved barnehagelærerutdanning utenfor Norge må dokumentasjon på godkjenning fra Utdanningsdirektoratet vedlegges søknaden.
* Søkere med yrkeskvalifikasjoner utenfor Norge må legge ved dokumentasjon på at kravet om norskferdigheter oppfylles. (Barnehageloven §28.) Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert. Personlige egenskaper vektlegges.
Personlige egenskaper
* Du har et genuint ønske om å samarbeide med en stor kollega-gruppe, også på tvers av avdelinger og hus.
* Du kan vise til gode evner for systematisk planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter
* Du har god evne til å reflektere over egen praksis
* Du uttrykker faglig begeistring og er omsorgsfull og leken.              
* Du har god helse, er aktiv sammen med barna og liker å være ute.
* Du er positiv til digitale verktøy brukt på en profesjonell måte i hverdagen
* Du er ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.
* Du bidrar inn i arbeidsmiljøet både faglig og sosialt.

* Fordypning i musikk er ønskelig

Personlige egenskaper

* Du har et genuint ønske om å samarbeide med en stor kollega-gruppe, også på tvers av avdelinger og hus.


* Du kan vise til gode evner for systematisk planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter


* Du har god evne til å reflektere over egen praksis


* Du uttrykker faglig begeistring og er omsorgsfull og leken.


* Du har god helse, er aktiv sammen med barna og liker å være ute.


* Du er positiv til digitale verktøy brukt på en profesjonell måte i hverdagen


* Du er ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.


* Du bidrar inn i arbeidsmiljøet både faglig og sosialt.


Vi tilbyr

* Gode personalfasiliteter;  treningsfasiliteter, personlig Laptop og mobil i tillegg til tilgjengelige PC`er i egne arbeidsrom.


* Gode turmuligheter i barnehagens nærmiljø


* Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 45 (kr 569 400,- til kr 711 100,- pr år i 100 % stilling, sats pr 010524) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.


* Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger


* Rabatt på trening hos Sats


* Bydelen har firmahytte


Kontaktinformasjon

Johanna Rubeksen, barnehagestyrer, 21802180


Arbeidssted

Sørengkaia 76


0194 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4831806903


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 08.07.2024Sørenga barnehage, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

BedriftSørenga barnehage, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Om bedriften

Gamle Oslo er en mangfoldig bydel med store variasjoner i befolkningens ressurser og levekår. Bebyggelsen er preget av alt fra middelalder til hypermoderne hus øst i Bjørvika. Sammen med våre 60 000 innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen om løsninger». Våre prioriterte satsingsområder er arbeid og aktivitet, forebyggende og tidlig innsats, helhetlige og tilgjengelige tjenester og gjensidige og robuste partnerskap.

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger