Jobbsafari
Tanabru barnehage, Tana kommune

Pedagogisk leder 2. utlysning

26 dager siden
OmrådeTana
Søk senest10.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi ønsker DEG som er POSITIV og ENGASJERT med på laget for å utvikle vår flotte barnehage. Vi har inntil 3 faste stillinger som pedagogisk leder ledig fra høsten 2024


Arbeidsoppgaver

Som pedagogisk leder vil du være med å utvikle vår barnehage slik at vi i best mulig grad jobber i tråd med de retningslinjer Rammeplanen for barnehager gir, ut i fra de forutsetninger vi i vår barnehage har. Vår beliggenhet og vårt nærområde gir mange muligheter for aktiv bruk av naturen i dette arbeidet.

Du vil som pedagogisk leder ha ansvar for å lede din avdeling ved å sørge for godt foreldresamarbeid, et godt og inkluderende arbeidsmiljø og et systematisk arbeid med å fremme barns utvikling i trygge omgivelser.

Kvalifikasjoner

Lov om barnehager § 25 sier at "Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk."Kunnskaper i samisk språk og kultur vil bli tillagt avgjørende vekt om vi har flere søkere med ellers samme kompetanse.Godkjent politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) må vises ved tiltredelse (ref. barnehageloven §30)Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er positivt innstilt og faglig engasjert, som ser mulighetene i våre omgivelser til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Både gjennom systematisk planlegging, men ikke minst med fokus på de mulighetene som spontant oppstår i hverdagen.

Vi ønsker deg som tar initiativ til deltakelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø gjennom fokus på samarbeid, og som tar ansvar for å skape og opprettholde gode relasjoner til barn og voksne i vår virksomhet, og ellers i våre omgivelser. 

Vi ønsker deg som er glad i å være ute i naturen, og som ser hvilke muligheter som ligger i å benytte naturen og utemiljøet som arena for motorisk og kognitiv utvikling.

Vi ønsker deg som evner å sette deg inn i og forholde deg til de regler og etiske retningslinjer vi har i vår organisasjon.

Du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk.

Vi tilbyr

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.Gratis barnehageplass. Fra 1. august 2023 innførte regjeringen gratis barnehage for alle barn i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms.For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement.Medlemskap i pensjonskasse.Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Kontaktinformasjon

Kjetil Andersen Balto, Fungerende styrer, +47 46400281, [email protected]


Arbeidssted

Maskevarreveien 17


9845 Tana bru


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tana kommuneReferansenr.: 4788414991


Stillingsprosent: 100%


FastTanabru barnehage, Tana kommune

BedriftTanabru barnehage, Tana kommune
Om bedriften

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

Sentral distriktskommune i Øst Finnmark, omkranset av noen av Norges mest ressursrike fjellvidder,med både karrig fjellvidde, gresskledte fjelldaler og ekstrem kystnatur. Et av Norges beste fiskeområder for røye og ørret - og det er ikke noe vi bare skryter av, det er noe alle forteller som har besøkt våre fjellvidder med fiskestang. Tanavassdraget er verdens viktigste elv for den den Nordatlantiske laksebestanden. Selvsagt er verdens største laks også tatt her.

Å leve og bo i Tana kommune I nordlyset og midnattsolens land, preget av nyskapning, rik på historik og med mangfoldig kultur inviterer vi til et felleskap med styrke og glede. Våre innbyggere byr på seg selv, med genuin interesse, vilje og engasjement.

Vi ønsker at arbeidsplassene i Tana kommune karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Søk etter flere lignende stillinger