Jobbsafari
Margarinfabrikken barnehage 1. et. Trinn 2, Oslo kommune, Bydel Sagene

Pedagogisk leder

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest8.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Bli med å skape byens beste barnehager: https://www.youtube.com/results?search_query=%23byensbestebarnehager Bydel Sagene ligger sentralt i Oslo, og betegnes ofte som en liten «by i byen».Kulturlivet er mangfoldig og rikt og bydelen har mange kafeer, små butikker, parker og vakre Akerselva renner igjennom med flotte turmuligheter. Bydel Sagene har stort fokus på kvalitet i barnehagene og det jobbes kontinuerlig med utvikling på alle nivåer. Bydelens barnehager er ulike og har spennende særpreg. Vi er store barnehager og små barnehager, vi holder til i gamle og nye bygg og har beliggenhet i alt fra friområder langs Akerselva til sjarmerende gamle bygårder. Bydel Sagene er inne i en spennende organisasjonsutvikling der vi er på vei til å bli #byensbestebarnehager. Den ledige barnehagelærerstillingen er knyttet til Margarinfabrikken barnehage som ligger med Voldsløkka og Bjølsenparken som nærmeste nabo. Margarinfabrikken barnehage består av to, store flotte og moderne bygg, med baser og fellesrom- som vannlekerom, gymsal, teatersal og mediatek. Vi har et bredt og spennende fagmiljø, vi samarbeider på tvers og bruker hverandres kompetanse. Personalet består av styrere, pedagogiske ledere, fagpedagoger, barne- og ungdomsarbeider og barnehagemedarbeidere. Vi har organisert kompetanseheving årlig gjennom basemøter, pedagogisk forum på tvers- både i egen barnehage og med hele bydel Sagene


Arbeidsoppgaver

- Å lede og utvikle det


pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom; -systematiske observasjoner, -målrettet pedagogisk planlegging, -gjennomføring og deltakelse i pedagogiske aktiviteter, -dokumentasjon og evaluering i tråd med overordnede føringer. Lede avdelingsmøter og sikre informasjonsflyt.- Å ha ansvar for et godt samarbeid med personalet, foreldrene, barna og ulike samarbeidspartnere gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; i -de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, - gjennom å lede foreldremøter, - i team og i andre sosiale sammenhenger.- Å utvikle og skape entusiasme hos personalet for å bygge trygge lærings- og lekemiljø for barna gjennom å; - Reflektere sammen med og veilede medarbeidere, kommuniserer og vise retning, gjøre faglige vurderinger til det beste for barna, delta i planlegging og ledelse av møter, fagdager, faglige fora med mer.- Å ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom; - å være en del av barnehagens lederteam, -initiere og gjennomføre felles satsninger, -ta en aktiv rolle i personalmøter, og å være en tydelig fagperson.- Å bidra til å ta ansvar for høy faglighet og profesjonalitet ved å planlegge å gjennomføre en praksis som bygger på valid forskning og å holde deg orientert og være faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

- Utdanningskrav: Barnehagelærer- Utdanningsnivå: Bachelor- Språk; Norsk – gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Eventuelt minimum beståttnorskprøve B2

Personlige egenskaper

Det er viktig at du;- Er faglig engasjert og oppdatert på barnehageforsking- Samarbeider godt med personalet og foresatte, opptrer tydelig, imøtekommende og redelig- Er løsningsfokusert og fleksibel- Er trygg og uredd i møte med andre, samtidig som du er lydhør   og respektfull.- Verdsetter kulturelt og etnisk mangfold- Kan reflektere rundt din rolle som voksen og fagperson- Setter deg klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet- Er positiv til endringer og nye erfaringer- Tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i barnehagen- Engasjerer medarbeidere, foresatte og barn- Trives med å jobbe i team samtidig som du evner å lede din avdeling på en selvstendig måte.- Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen. Du kan vise til gode referanser.

Vi tilbyr

- Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle»- Jobb i en barnehage med stort fokus på kvalitet, utvikling og godt omdømme- Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet- En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet- Varierte arbeidsoppgaver- Tett oppfølging og veiledning av styrer- Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet- Varierte tur og lekemiljøer i hele bydelen- Felles veiledning for nyutdannede barnehagelærere- Et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel- Lønnsplassering i lønnstrinnskala 31-44 Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet- Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

Kontaktinformasjon

Anette Dankertsen Ulstrup, Styrer, 92233512, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4804551513


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.08.2024


Søknadsfrist: 08.05.2024Margarinfabrikken barnehage 1. et. Trinn 2, Oslo kommune, Bydel Sagene

BedriftMargarinfabrikken barnehage 1. et. Trinn 2, Oslo kommune, Bydel Sagene
Om bedriften

I Bydel Sagene satser vi på helhetlige og gode tjenester, og er opptatt av brukermedvirkning og samhandling med innbyggerne. I bydelen ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov, og det bor rundt 44 000 innbyggere her. Vi ønsker å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle. Du finner et rikt kulturliv, en rekke parker og mange fine bomiljøer.

Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søk etter flere lignende stillinger