Jobbsafari
Fjord1 AS.

Overstyrmann i sambandet Brekstad-Valset, pt. MF Austrått

1 måneder siden
OmrådeBrekstad
Søk senest12.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa!

Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest
attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden!

Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i sambandet Brekstad - Valset, pt. MF Austrått.

Skiftordning: 2 veker på, 2 veker av. Døgnskift. 4 skift.

Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!


Arbeidsoppgåver

 • Leiar for dekksavdeling på si vakt
 • Ansvarleg for retting av kart og fyrlister
 • Tryggleiksoffiser
 • Navigere sjølvstendig på si vakt
 • Ettersyn av navigasjonsutstyr
 • At navigasjonshjelpemiddel er i samsvar med gjeldande reglar
 • At førstehjelpsutstyr er i samsvar med gjeldande reglar
 • At brann- og redningsutstyr er i orden og vert vedlikehaldt i samsvar med Amos
 • Opplæring av personell
 • At lasting og lossing vert utført forsvarleg, delta om naudsynt
 • Andre oppgåver iht. stillingsinstruks

Kvalifikasjonar

 • Kompetansesertifikat D3
 • GMDSS/ROC-sertifikat
 • ECDIS kurs
 • Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta
 • Krise- og passasjerhandtering
 • MES opplæring
 • Gyldig helseerklæring

Personlege eigenskapar

 • Forståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine prioriteringar for å nå ønska målsettingar
 • Evne til å arbeide tett med andre mennesker over tid
 • Godt humør
 • God kommunikasjonsevne
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.
 • Gode velferdsordningar
 • Skiftordning: 2 veker på og 2 veker av.

Kontaktinformasjon

Lise-Beathe Naas, Bemanningskoordinator, +47 93853263


Arbeidsstad

Fv710 90


7130 Brekstad


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Fjord1 ASReferansenr.: 4775360305


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.03.2024Fjord1 AS.

BedriftFjord1 AS.
Om bedriftenFjord1 si kjerneverksemd er ferjetransport, og er det leiande selskapet i næringa med ferjedrift langs store delar av norskekysten, frå Bodø i nord til Stavanger i sør.

Fjord1 arbeider med ny og moderne teknologi i verdsklasse, der nullutslepp og ny infrastruktur på land er fokusområder. Det største ferjeløftet gjennom tidene har sett sitt preg på dei siste åra med oppstart av fleire nye ferjekontraktar- og samband, auka kapasitet, fullføring av flåtefornyingsprogrammet og vidare elektrifisering av fartøy.

Gjennom kontinuerleg arbeid med å utvikle nybygg i verdsklasse, samt oppgradere og modernisere eksisterande fartøyportefølje, er Fjord1 sin visjon å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport. Fjord1 skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar, eit trygt selskap å investere i, ein føretrekt samarbeidspartnar, og ein aktør som fraktar passasjerar trygt over dei norske fjordane.

Fjord1 har kontor i Florø, Bergen og Molde. Fjord1 er ein kompetansearbeidsplass med eit breitt spekter av stillingskategoriar. Det er om lag 1100 fast tilsette i selskapet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger