Jobbsafari

Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø

2 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 950 stillinger og et nettobudsjett på 950 mill. kr.

Avdeling nord er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har p.t. ca. 220 årsverk og et nettobudsjett på 230 mill.kr. Avdelingen består av fire seksjoner som er fordelt på Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms som en seksjon, samt tre seksjoner i Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø.

Vi har ledig fast 100% stilling for overlege i Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø

SPHR/DPS Tromsø er lokalisert med virksomhet i Tromsø og på Storsteinnes. Opptaksområdet er kommunene Tromsø. Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen. 

Senterets spisskompetanse er gode allmenne tjenester innenfor psykisk helsevern og rusbehandling, som gis så nær pasientens hverdag og livssituasjon som mulig. Senteret er inngangsporten til spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og rusbehandling, og har således en sentral plass i pasientforløpene innenfor disse områdene, hvor samhandling med kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner er sentral. Tilbudet skal være preget av «DPS med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen».     

Senteret består av:

 • SPHR Tromsø - poliklinikk: Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø inklusiv regionalt OCD-team og rusteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes, Ambulant akutteam og FACT/ACT
 • SPHR Tromsø - døgn: to døgnenheter i Tromsø og en døgnenhet på Storsteinnes, med totalt 31 plasser
 • Medikamentfri behandlingstilbud: døgnenhet i Tromsø med 6 plasser og et regionalt ansvar

Senteret er preget av kontinuerlig utvikling og har høyt faglig fokus med engasjerte og stabile medarbeidere.

Arbeidsplassering i senteret vil være ved poliklinisk seksjon i Tromsø. Det er nært samarbeid mellom ledere, behandlere og personell knyttet til pasientflyt og forløp i internt i seksjonen og senteret.

Ønsket startdato: etter avtale.

Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert.   


Arbeidsoppgaver

 • psykisk helsehjelp og rusbehandling til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser
 • pakkeforløp
 • utredning og behandling 
 • familie- og nettverksarbeid
 • samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter.
 • veiledning til annet helsepersonell
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Det er ønskelig at du har relevant klinisk erfaring.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid. 
 • Forskningskompetanse er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du har stor interesse og motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du har interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en spennende, utviklende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø
 • godt arbeidsmiljø
 • nært og godt samarbeid mellom enhetene i avdelingen, samt i øvrige avdelinger i klinikken
 • opplæringsprogram for nyansatte
 • vedlikehold av spesialisering
 • lønnsplassering etter gjeldende overenskomster
 • rekrutterings- og stabiliseringstillegg etter gjeldende avtaler

Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten. 

Kontaktinformasjon

Vemund Nordnes Myrbakk, Avdelingsleder, +4799701450


Arbeidssted

Åsgårdvegen 40


9016 Tromsø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4770458998


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 01.04.2024Universitetssykehuset Nord-norge Hf

BedriftUniversitetssykehuset Nord-norge Hf
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger