Jobbsafari
Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering / gastro kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF

Overlege Endokrinolog ved Gastrokirurgisk avdeling 

2 måneder siden
OmrådeStavanger
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi har et 12 måneders ledig vikariat 50 %, overlege Endokrinolog ved Gastrokirurgisk avdeling

Presentasjon av Bakgrunn og Stilling 
Personer som lider av sykelig overvekt, definert som en kroppsmasseindeks (KMI) over 40 eller over 35 med vektrelaterte tilleggs-sykdommer, har rett til spesialisthelsetjenestebehandling i dag. Årsakene til sykelig overvekt er komplekse og sammensatte. Helsedirektoratet legger vekt på en tverrfaglig tilnærming og individuelt tilpasset behandling. Dette inkluderer veiledning om ernæring, fysisk aktivitet og mestring av sykdommen. Psykiatrisk vurdering er også viktig for å utelukke eller behandle spiseforstyrrelser og annen psykisk sykdom. Uansett behandlings-valg, enten det er kirurgisk eller medikamentelt, er målet ikke bare vekttap, men også årsaksutredning, identifisering og behandling av risikofaktorer, samt mestring av sykdommen. 

De siste årene har medikamentell behandling gjort store fremskritt, med medikamenter som kan gi vektreduksjon som nærmer seg resultatene av bariatrisk kirurgi. Kriteriene for å velge mellom konservativ (medisinsk) eller kirurgisk behandling er ikke klare eller faste, og de avhenger av faktorer som tilgjengelighet, tradisjon, helseøkonomi (medikamentrefusjon) og pasientfaktorer (komorbiditeter og pasientens preferanser). Antallet pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten øker jevnt, men kun et mindretall av disse får tilbud om kirurgisk behandling. 

Vi ønsker også å fremme samarbeid og kompetanseheving i både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt oppmuntre til faglig utvikling, kvalitets-studier, forskning og formidling.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn. 


Arbeidsoppgaver

 • Inkludere tverrfaglig samarbeid med pasienten i sentrum.
 • Utarbeidelse av behandlingstilbud for konservativ behandling.
 • Deltakelse i fag- og kvalitetsarbeid.
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon og spesialisering innen endokrinologi.
 • Erfaring med pasientgruppen som lider av sykelig overvekt er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode norskkunnskaper vil bli vektlagt.
 • Evne til samarbeid i team.
 • Fleksibilitet og nysgjerrighet er viktige egenskaper.
 • Vi setter pris på en raus og respektfull holdning i samarbeid med kolleger, pasienter og andre samarbeidspartnere.
 • Motivasjon og engasjement er også viktige kvaliteter. 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en interessant og utfordrende arbeidsplass med høy kompetanse. Vi har spennende og verdifulle arbeidsoppgaver innenfor et godt kollegialt miljø, med muligheter for både faglig og personlig utvikling. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Børge Løge, Avdelingssjef, 51 51 91 93


Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8


4019 Stavanger


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4764666100


Stillingsprosent: 50%


Vikariat


Søknadsfrist: 17.03.2024Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering / gastro kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF

BedriftKlinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering / gastro kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF
Om bedriften

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger