Jobbsafari
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Stavanger HF

Overlege

2 måneder siden
OmrådeStavanger
Søk senest8.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har en ledig overlegestilling.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har ca. 70 ansatte, i hovedsak bioingeniører, molekylærbiologer, helsesekretærer, assistenter og leger. Vi har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere bakterier, virus, sopp og parasitter i pasientprøver både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. Våre tjenester danner grunnlag for behandling av infeksjoner hos den enkelte pasient og for vurdering/iverksetting av smitteverntiltak. Avdelingen har en moderne instrumentpark og et bredt analyserepertoar. Vi har tre diagnostiske seksjoner; Seksjon for bakteriologi, Seksjon for virologi og Seksjon for molekylærdiagnostikk. 

Avdelingen har i tillegg et aktivt forskningsmiljø og leder sykehusets forskningsgruppe for antimikrobiell resistens (AMR). 

  Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


  Arbeidsoppgaver

  • Delta i den daglige diagnostiske driften av avdelingen, inkludert vurdering og godkjenning av prøvesvar
  • Delta i legerunde, internundervisning, visitt på utvalgte kliniske avdelinger og faglige møter for legene på avdelingen
  • Undervise og gi råd til rekvirenter både på sykehuset og i primærhelsetjenesten om mikrobiologisk diagnostikk og tolkning av prøvesvar
  • Fag- og prosedyreansvar for definerte fagområder i samarbeid med fagansvarlige overleger
  • Opplæring og veiledning av leger i spesialisering (LIS)

  Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialist i medisinsk mikrobiologi eller kort tid igjen til ferdig spesialisering
  • Kjennskap til avdelingen er en fordel
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
  • God skriftlig dokumentasjonsevne
  • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for stillingen.  Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast  ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

  Personlige egenskaper

  • Motivert for faglig utvikling 
  • Trives med å jobbe i team med ulike yrkesgrupper
  • Trives i et aktivt og travelt miljø
  • Selvstendig og helhetstenkende
  • Handlekraftig og ansvarlig 
  • Samarbeidsvillig og kvalitetsbevisst
  • Fleksibel og endringsvillig
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

  Vi tilbyr

  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Gode velferdsordninger

  Mangfoldserklæring

  Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

  Kontaktinformasjon

  Iren Høyland Löhr, Avdelingssjef, +4797134526


  Arbeidssted

  Armauer Hansens vei 28


  4011 Stavanger


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Helse Stavanger HF  Referansenr.: 4772168375


  Stillingsprosent: 100%


  Fast


  Søknadsfrist: 08.03.2024  Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Stavanger HF

  BedriftKlinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Stavanger HF
  Om bedriften

  Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

  Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger