Jobbsafari
Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger, Sjøfartsdirektoratet

Overingeniør / senioringeniør

19 dager siden
OmrådeHaugesund
Søk senest15.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Har du erfaring fra maritim næring og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan dette være stillingen for deg!
I Sjøfartsdirektoratet fører Avdeling for fartøy og sjøfolk tilsyn med norske skip og rederier for å sikre høy miljø- og sikkerhetsmessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeider vi hver dag for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.

Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger er én av syv underavdelinger/seksjoner i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Underavdelingen kontrollerer dokumentasjon som blir sendt inn ved bygging, ombygging, innflagging, og drift av lasteskip og flyttbare innretninger.
Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonell design og prosjekter med ny teknologi - med mye kontakt mot konsulenter, verft og redere. I tillegg er underavdelingen også aktiv i internasjonalt arbeid, særlig IMO. 

Fartøyavdelingene har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med de ulike fartøystypene. Inspeksjoner av skip blir utført av Sjøfartsdirektoratets lokale tilsynskontorer langs kysten, godkjente foretak og delvis av anerkjente klasseselskap. Inspeksjoner av flyttbare innretninger utføres av underavdelingens egne inspektører i samarbeid med inspektører fra Sjøfartsdirektoratets lokale tilsynskontorer.

Utlysningen gjelder én fast stilling som saksbehandler og inspektør. Det vil være saksbehandling innenfor frakt av kjemikalier i bulk samt saksbehandling og inspeksjon av drikkevannssystemer på flyttbare innretninger. Noe reisevirksomhet offshore må påberegnes. Det forutsettes at den rette kandidaten kan få gyldig offshore helseerklæring og er villig til å ta offshore sikkerhetskurs (GSK).


Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av dokumentasjon knyttet til frakt av kjemikalier i bulk og drikkevannsanlegg på skip og flyttbare innretninger
 • Gjennomføre tilsyn av drikkevannsanlegg  på flyttbare innretninger offshore
 • Delta i utvikling av nasjonalt- og internasjonalt regelverk
 • Samarbeid med andre offentlige etater og gi veiledning til næringen

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i tekniske fag eller realfag
 • Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant erfaring

Tilsetting skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert og autorisert. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Personlige egenskaper

 • Du er lærevillig og evner å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Du er presis og klar i kommunikasjonen, og har har gode analytiske evner
 • Du har høy gjennomføringsevne og kan vise til relevante resultater
 • Du identifiserer deg med våre verdier - tillit, initiativ og lagspill
 • Du har god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi og miljøvennlig skipsfart, og vi skal være en pådriver og tilrettelegger for det grønne skifte. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Vi har:

 • familievennlig personalpolitikk med fleksible ordninger for arbeidstid og -sted 
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • satsing på medarbeiderne våre med tilrettelegging for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • trening i arbeidstiden
 • ferieleilighet i Spania

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i stillingskode 1087 overingeniør eller 1181 senioringeniør med brutto årslønn på henholdsvis kr. 542 000 - 620 000 og 590 000 - 790 000. I tillegg får du kompensasjon for reisetid og betalt overtid.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og vi mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon om positiv særbehandling her
Bli bedre kjent med oss på sdir.no!

Kontaktinformasjon

Eirin Vik, Operativ leder, 48428050, [email protected]


Leiv Andreas Austreid, Underdirektør, 92086911, [email protected]


Arbeidssted

Smedasundet 50A


5528 Haugesund


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: SjøfartsdirektoratetReferansenr.: 4829957462


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 15.08.2024Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger, Sjøfartsdirektoratet

BedriftUnderavdeling lasteskip og flyttbare innretninger, Sjøfartsdirektoratet
Om bedriften

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan med et viktig samfunnsoppdrag - vi skal være den foretrukne maritime administrasjonen. Vi er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

I Sjøfartsdirektoratet styrker vi Norges posisjon som ledende maritim nasjon ved å ivareta og legge til rette for videreutvikling av maritim virksomhet, særlig innenfor grønn omstilling og digitalisering i den maritime næringen.

Noen av våre ansvarsområder:

 • Realregister for norskregistrerte fartøy.
 • Utstedelse av sertifikater for sjøfolk
 • Godkjenning av nybygging og ombygging av skip samt flyttbare innretninger.
 • Tilsynsansvar for norsk registrerte fartøy og utenlandske fartøy i norske havner.
 • Forvaltning og utvikling av regelverk som trygger liv, helse og miljø i tillegg til materielle verdier. 

Lignende stillinger