Jobbsafari
Operasjonsenhet, Helse Fonna HF

Operasjonssjukepleiar

16 dager siden
OmrådeHaugesund
Søk senest18.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Hils på oss som jobbar som:

Operasjonsjukepleiar

Vi har ledig 3 faste 100 % stillinger som operasjonssjukepleiar ved Haugesund sjukehus.Stillingane er i 3-delt turnus, med arbeid kvar 4. helg. 

Ved anestesi,intensiv og operasjonsavdeling er det årleg ca 7000 operasjoner fordelt på fleire fagområde. 
Ved operasjonsavdelinga jobbar vi innanfor fagområde som ortopedi, kar/endokrin, gynekologi/obstetrikk, gastrokirurgi, urologi, ØNH og Auge.  
Operasjonssjukepleiar er del av akuttberedskapen ved sjukehuset, som medlem i traumeteam. Vi har ein allsidig praksis med mange utfordringar som gir oss ei brei erfaring. 

Avdelinga har nylig flytta inn i ny flott operasjonsavdeling som også har dagkirurgisk aktivitet.


Arbeidsoppgåver

 • Ved operasjonsavdelinga jobbar vi innanfor fagområde som ortopedi, karkirurgi, gynekologi, gastrokirurgi, urologi, ØNH og auge.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Vidareutdanning i operasjonssjukepleie
 • Ønskeleg med relevant sjukehuserfaring som operasjonssjukepleiar
 • Må ha grunnleggande IKT-kompetanse
 • Må meistre norsk språk munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Vere ein god teamarbeidar
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Fagleg engasjert
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Triveleg og inspirerande arbeidsmiljø
 • Fagleg engasjerte kollegaer
 • Fagleg utvikling
 • Eige simulatorsenter ved sjukehuset med etablert treningsopplegg for fagleg utvikling.
 • For å kunna vurdera fortrinnsrett til stilling, må søkar gi til kjenne dette i søknaden
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • God pensjonsordning / KLP
 • Nærhet til fjord og fjell med gode muligheter for variert friluftsliv

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Anne Kari Kylland, Funksjonsleiar, +47 52732607


Hege Østensjø, funksjonsleiar, 90635465, [email protected]


Dagny Strand Klausen, Avdelingsleiar, 52732687


Arbeidsstad

Karmsundgata 120


5528 HAUGESUND


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Fonna HFReferansenr.: 4832396762


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 18.07.2024Operasjonsenhet, Helse Fonna HF

BedriftOperasjonsenhet, Helse Fonna HF
Om bedriften

Helse Fonna har rundt 4200 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.


For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger