Jobbsafari
Vefsn kommune Olderskog skole

Olderskog skole har ledige lærerstillinger fra 01.08.2024

1 måneder siden
OmrådeMosjøen
Søk senest19.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Bli med på laget! Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Er du pedagog med lyst, vilje og evne til å bidra til positiv utvikling håper vi du søker på stilling hos oss.

Olderskog skole er en 1.-7.trinns skole. Vi har 310 herlige elever og 55 dyktige ansatte i skole og SFO. Skolen holder til i fleksibelt og moderne skolebygg i nærhet til fine turområder. Undervisningen er fordelt i to bygg, hvor 1. – 3.trinn og SFO ligger for seg. Som ansatt hos oss vil du samarbeide tett  med andre engasjerte lærere og assistenter.

Olderskog skole har følgende stillinger ledig for skoleåret 2024-2025:

 1. 2 x årsvikariat 100% lærerstilling (Kan være mulighet for fast stilling) 
 2. 1 x årsvikariat 70% lærerstilling (Kan være mulighet for fast stilling)
 3. 1 x årsvikariat 70% lærerstilling
 4. Eventuelt andre stillinger som kan dukke opp i løpet av våren

Fagområder:

 • Norsk som 2.språk/ Norsk 2
 • Begynneropplæring
 • Musikk
 • Spesial pedagogikk
 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.
 • Planlegge og lede elevenes læring.
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon.
 • Tett og godt skole-hjem samarbeid.
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen.
 • Samarbeide med andre faginstanser.
 • For alle stillingene gjelder det at man må jobbe utfra skolens samlede behov.

Krav til stillingen:

 • For tilsetting som lærer gjelder for øvrig krav om undervisningskompetanse i samsvar med krav i Opplæringsloven og kompetanseforskriften. Søkere i avsluttende utdanning vil også kunne bli tatt i betraktning. Den som tilsettes må før tiltredelse legge fram politiattest i samsvar med Opplæringsloven §10-9.
 • For eventuelle stillinger er det ønskelig med kompetanse og ferdigheter i pedagogisk bruk av IKT – verktøy som f.eks. læringsbrett.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har ambisjoner på alle elevenes vegne.
 • Er en engasjert, tydelig og aktiv klasseleder.
 • Er en god relasjonsbygger og tar ansvar for relasjon til elevene og kollegaer.
 • Jobber selvstendig samt har evne og vilje til samarbeid og deling - være en lagspiller.
 • Er fleksibel og takler en aktiv skolehverdag.
 • Er interessert i utvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
To referanser må oppgis i søknaden.

Vi tilbyr:

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Et  godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Mentorordning med veiledning for nyutdannede

Lønnsvilkår:
Iht. tariff, kompetanse og ansiennitet.

Informasjon:
Vitnemål og attester tas med på ett eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Christian Lind tlf. 47237376 eller inspektør Kari Anne Lundestad tlf.  91698921.

For stillinger i Vefsn kommune:
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til ett eventuelt intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).


Link til søknadsskjema:

Søk her

Vefsn kommune Olderskog skole

BedriftVefsn kommune Olderskog skole
Om bedriften

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger