Jobbsafari
Sengeenhet Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Kirkenes syk, Finnmarkssykehuset HF

Ønsker du deg en arbeidshverdag der kolleger er opptatt av DIN kunnskap og DINE meninger om pasientforløp?

1 måneder siden
OmrådeKirkenes
Søk senest3.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

🤷‍♀️Er du lei av rushtrafikk og snøkaos, og drømmer om en bedre utnyttelse av fritiden? 

🙋‍♂️Vil du spenne på deg skiene rett utenfor personalinngangen i (nesten) alle måneder med bokstaven R?

🏃‍♀️Nå har du sjansen, en av våre faste fysioterapeuter ved Kirkenes sykehus skal ut i foreldrepermisjon og vi har ledig vikariat som fagledende fysioterapeut!

Avdeling Rehabilitering er foretaksovergripende. Det innebærer at tilbudet gjelder for hele Finnmarks befolkning (cirka 76 000 innbyggere). Du vil bli en del av et faglig kollegium som totalt sett utfyller hverandre og kompletterer hverandre godt. Avdelingen har 5 enheter; Ambulant Rehabiliteringsteam (ART), Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), HelseIArbeid (HIA), Kliniske servicefunksjoner (KSF) og altså sengeposten fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR).

Vi har 1 overlege forbeholdt habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), 1 nevrolog, 2 overleger i fysikalsk medisin og rehabilitering og 2 LIS3-stillinger. I avdelingen har vi også 3 psykologspesialister knyttet hhv til HAVO, HIA og FMR. 

Vår døgnenhet (FMR) har 9 senger og vi driver i tillegg poliklinisk virksomhet. Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. De aller fleste av våre pasienter har hatt hjerneslag eller har følgetilstander etter hode- og ryggmargskader. Vi gir også tilbud til pasienter med ulike nevrologiske sykdommer, som for eksempel Parkinsons. Vi har 2 stillinger til fysioterapeut, 2 til ergoterapeut, 1 logoped og 1 synspedagog, i tillegg til sykepleiere/helsefagarbeidere. 

Vårt tilbud er diagnose-uavhengig. Det er pasientens behov for det tverrfaglige tilbudet som er avgjørende for om pasienten får et tilbud hos oss. Vi er foretaksovergripende, som betyr at vi får pasienter fra hele Finnmark.

Våre pasienter er inne på ulike typer rehabiliteringsopphold, som varer fra 2-8 uker. Det innebærer at vi får følge pasienten tett og over tid. Rehabilitering er et givende fagfelt nettopp fordi vi jobber tverrfaglig og ser utviklingen og forbedringen. Våre pasienter gir oss gode tilbakemeldinger og vi scorer høyt på pasienttilfredshetsundersøkelse. Det er vi stolte av!

Vikariatet er anslått å vare til over sommeren 2025.

Vi ønsker tiltredelse før St.Hans, dette for å sikre god overlapping. Løp og søk


Arbeidsoppgaver

 • Dine hovedoppgaver vil være utredning, kartlegging og behandling av inneliggende pasienter
 • Du skal gi veiledning og informasjon om hvordan pasienter og pårørende kan mestre en ny livssituasjon
 • Du må regne med å kunne gi veiledning til studenter og turnusfysioterapeuter
 • Du skal bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Du skal sørge for at pasienter får en god overføring til sin hjemkommune ved utskrivelse
 • Du vil også bidra med å holde undervisning på kurs i regi av Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan ikke utelukkes

Kvalifikasjoner

 • Krav om norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Det er en fordel om du har relevant arbeidserfaring fra sykehus
 • Relevant videreutdanning eller master er ønskelig, men ikke et krav
 • Kjennskap til data er nødvendig, og det vil være en fordel om du  har kjennskap til DIPS pasientjournal program
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for faget, og ønsker å utvide og dele dine fagkunnskaper
 • Du er engasjert og tar gjerne i et ekstra tak
 • Du samarbeider og kommer godt overens med andre, men har også evne til å jobbe på egenhånd
 • Du takler å være i et til tider hektisk miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et inkluderende arbeidsmiljø med gode kollegaer som gjerne finner på aktiviteter sammen på fritiden
 • arbeidsoppgaver som vår enhet opplever som interessante, varierte og utfordrende
 • kollegaer på tvers av avdelingene som er opptatt av din kunnskap og dine meninger angående pasientforløp
 • engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • en tidvis uforutsigbar og begivenhetsrik arbeidshverdag
 • muligheter for god utnyttelse av fritiden pga. manglende rushtrafikk
 • gode muligheter for opplæring, videre- og etterutdanning, veiledning og faglig utvikling
 • en arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • muligheten til å spenne på seg tursko eller ski rett utenfor personalinngangen, for å ta seg ettermiddagsturer ute i flotte omgivelser
 • medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

Kontaktinformasjon

Kari Beate Engseth, Avdelingsleder, +47 41645014, [email protected]


Arbeidssted

Skytterhusveien


9901 Kirkenes


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HFReferansenr.: 4797633539


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 17.06.2024


Søknadsfrist: 03.05.2024Sengeenhet Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Kirkenes syk, Finnmarkssykehuset HF

BedriftSengeenhet Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Kirkenes syk, Finnmarkssykehuset HF
Om bedriften

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester som er representert i nesten alle kommunene i fylket for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark.

Sammen har klinikkene ansvar for spesialisthelsetjenesten i fylket og skal ivareta helsa til 76 000 finnmarkinger spredt utover et stort areal, inkludert et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Det innebærer at mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor.

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: Kvalitet - Trygghet - Respekt - Lagspill

Finnmarkssykehuset ser verdien i et godt arbeidsmiljø og ønsker å være en arbeidsgiver som:

✔Gjenspeiler mangfoldet i samfunnet

✔Utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen

Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Har du nedsatt funksjonsevne, opphold i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik alder og livserfaring er du 🧡lig velkommen til å søke stilling hos oss.

Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Her er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

Søk etter flere lignende stillinger