Jobbsafari

Ønsker du å være en drivkraft i digitaliseringen av Skatteetatens løsninger? 

27 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest20.5.2024
Søk på jobb

Om stillingen

Vi kan tilby en nøkkelrolle i digitaliseringen av Skatteetatens løsninger innen innkreving. Dette er en innflytelsesrik IT-lederrolle hvor du er med på å sette retning!

Som avdelingsdirektør for innkreving og innsats vil du spille en sentral rolle i å lede den største IT-satsningen innen offentlig innkrevingsvirksomhet noensinne. Du vil også  lede arbeidet med å etablere avansert teknologistøtte for å sikre etterlevelse. Gjennom innovativ bruk av avansert teknologi, vil du være med å forme fremtidens digitale løsninger for Norge, og i tett dialog med forretningssiden lage de beste løsningene for våre brukere!

Hva slags leder ønsker vi oss?
Vi ser etter en synlig avdelingsdirektør som brenner for at både etaten, divisjon IT og egen avdeling lykkes. Du er en offensiv og lærende leder som motiveres av å lykkes i lederrollen. Du ønsker å bruke tid på å utvikle eget lederskap, være en god rollemodell og kulturskaper, og utøve tillitsbasert ledelse. Du er nysgjerrig, utforsker ulike perspektiver, utfordrer etablerte sannheter og tar fremtidsrettede valg. Du har gjennomføringskraft, skaper framdrift, og vet hvordan man forbereder, setter i gang og følger opp initiativ.

Som avdelingsdirektør må du kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evnen til dialog og relasjonsbygging er sentral for å lykkes. Du skal lede en stor avdeling som jobber tett opp mot forretningsdivisjonene i Skatteetaten, hvilket krever høy grad av samhandling på tvers i divisjonen og etaten. Du må evne å tenke strategisk og følge opp avdelingens arbeid.

Avdelingsdirektør innkreving og innsats
Avdeling innkreving og innsats har totalansvar for utvikling og forvaltning av IT systemene til to av Skatteetatens forretningsdivisjoner, hhv. divisjon innkreving og divisjon innsats. Avdelingen består av ca 180 engasjerte medarbeidere, hovedsakelig lokalisert i Oslo, Trondheim og Mo i Rana. Du vil ha personalansvar for avdelingens tre seksjonssjefer, rapportere direkte til divisjonsdirektøren i IT, og blir en del av divisjonsledelsen.

Les mer om våre forretningsdivisjoner og hvordan Skatteetaten er organisert: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/organisasjon-og-ledelse/organisasjonen/

Hvorfor skal du velge oss?
Vi tilbyr en spennende mulighet til å lede en viktig del av Skatteetatens digitaliseringsarbeid, med muligheter for personlig og faglig utvikling. Du kommer inn i en av Norges mest innovative IT-arbeidsplasser, hvor du utgjør en forskjell ved å lede en av de største IT-satsningene i offentlig sektor. Du vil bli en del av en ledergruppe med stor faglig tyngde, hvor vi gjør hverandre gode og sammen sørger for at vi er Norges beste IT-arbeidsplass.


Hva går jobben ut på?

Stillingen har et stort nedslagsfelt, og du vil samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, blant annet: 

 • være brobygger mellom forretningen og IT, og arbeide proaktivt mot divisjon innkreving og divisjon innsats slik at avdelingens tjenester utvikles og forvaltes i takt med brukernes behov
 • strategisk utvikling av avdelingen, herunder oppfølging av store transformasjonsprosesser
 • inngå i eller lede styringsfunksjoner i større IT prosjekter
 • utvikle effektive tverrfaglige forvaltningsmodeller i samarbeid med forretningssiden
 • representasjoner i store prioriteringsprosesser
 • være en aktiv bidragsyter i divisjonens ledergruppe hvor det er viktig å sikre helheten og at divisjonen og etaten realiserer sine mål
 • personalansvar for avdelingens seksjonssjefer
 • sikre at avdelingen har en kultur preget av engasjerte og motiverte medarbeidere med fremtidsrettet kompetanse

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på høyere nivå fra en stor og kompleks organisasjon som har vært gjennom større digitale transformasjoner
 • erfaring med produktorientert utviklings- og forvaltningsarbeid
 • erfaring med ledelse av ledere
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kr 1100000 – kr 1 330 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Trine Skjager, Leder IT HR, 41211151


For spørsmål om stillingen: Marit Natvig, Leder IT styring, 97073509


For spørsmål om prosessen: Andreas Strømberg, HR Seniorrådgiver, 98485340


Arbeidssted

Fredrik Selmers vei 4


0663 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: SkatteetatenReferansenr.: 4802790738


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 20.05.2024Søk etter flere lignende stillinger