Jobbsafari
Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune

Ønsker du å lede dyktige fagspesialister hos en av Norges største eiendomsforvaltere?

1 måneder siden
OmrådeBergen
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du klar for en spennende utfordring innen tekniske anlegg, byggfag, arkitektur og landskapsarkitektur? Vi søker gruppeleder for rådgivning og prosjektstøtte.

Gruppen du skal lede og utvikle, består i dag av ti medarbeidere med høy kompetanse innen nettopp disse fagfeltene. Gruppen skal følge store prosjekter i byggefasen, og bistå med drift og utvikling av kommunens bygninger og uteområder. Faggruppen er sentral i kommunens satsing på mer bærekraftige løsninger som passivhus, plusshus, grønne tak og bruk av solenergi. Gruppen bidrar også til forskning på innovative løsninger.

Blant oppgavene er å sette de rette kravene tidlig i prosjektene, og følge opp at rådgivere og entreprenører leverer. Et annet viktig område er vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendom. Faggruppen er derfor svært viktig for hvordan vi skal bygge og forvalte kommunens omfattende eiendomsmasse.

Etat for bygg og eiendom er en av Norges største eiendomsforvaltere med 550 ansatte og forvalter over 1000 bygg og rundt 1,3 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Etaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer som i hovedsak består av skoler, barnehager, sykehjem, kontorbygg, havnebygg, brannstasjoner, parkeringsanlegg og idrettshaller, samt 5000 ubebygde eiendommer. Etaten er sertifisert etter kvalitetssystemene ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø).

Vår visjon er at “våre eiendommer skal gjøre byen stolt”.

Vi søker deg som identifiserer deg med Bergen kommunes verdier: kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert. 


Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle gruppen rådgiving og prosjektstøtte
 • Videreutvikle arbeidsmetodikk for egen gruppe i arbeidet med teknisk faggruppe, og samhandling med byggforvaltere og driftsavdelingen 
 • Ansvar for å utvikle etaten sine særkrav for bygg og tekniske anlegg utover forskriftskrav
 • Bidra i årlig utarbeidelse av 4-årig plan for vedlikehold og utvikling (VU-plan) for etatens eiendomsportefølje
 • Bidra til at etaten når sine ambisiøse målsettinger innen klima, ombruk, utbedring av inneklima på skoler osv. 

Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning på fortrinnsvis masternivå, minimum bachelornivå, innen relevant fagområde
 • Relevant arbeidserfaring fra rådgiverbransjen eller eiendomsbransjen innen bygningsmessige- og tekniske fag
 • Du bør ha erfaring med kunnskapsledelse
 • Utdanning innen ledelse er en fordel
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent av NOKUT  

Personlige egenskaper

Vi er opptatt av et godt samarbeid internt og eksternt. Du bør derfor være en person som er tillitsvekkende og ser verdien i å diskutere og løse oppgaver i fellesskap. Du må ha gode kommunikasjons- og relasjonsbyggende evner. Vi ønsker en kollega som er trygg i sin rolle som leder, samtidig som en kan lytte og reflektere. Du trives i et hektisk miljø med et bredt spekter av arbeidsoppgaver. 

Vi tilbyr

 • Dyktige og dedikerte medarbeidere 
 • Et meningsfylt oppdrag i arbeidet med å ta vare på flotte og viktige eiendommer i Bergen kommune
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Harald Blytt, Leder byggteknisk avdeling, 400 42 006, [email protected]


Arbeidssted

Kaigaten 4


5016 Bergen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4801988212


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune

BedriftEtat for bygg og eiendom, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.