Jobbsafari
Nord-Fron kommune

Ønsker du å jobbe som tilkallingsvikar ved institusjon og hjemmetjenester?

5 måneder siden
OmrådeVinstra
Søk senest31.12.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Sundheim er base for pleie og omsorgstjenestene i kommunen. Pr i dag har vi 72 institusjonsplasser fordelt på 3 avdelinger. Kommunen er godt i gang med planlegging av fremtidens omsorgsbehov de kommende år, herunder vurdere antall plasser i institusjon opp mot øvrig helse og omsorgstjeneste. Det har blant annet vært omfattende bygningsmessige arbeider, slik at de fleste av våre lokaler fremstår som moderne.

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar ved institusjon og hjemmetjenester i Nord-Fron kommune, kan melde din interesse. 

Søknadene blir behandlet fortløpende, og dersom din søknad er av interesse vil du bli kontaktet for samtale av aktuell avdelingsleder. 

Langtidsavdelingen består av to fløyer, hvor vi i økende grad forsøker å tilrettelegge bo- og omsorgstilbudet ut fra den enkeltes behov og utfordringer.

Sundtunet er en frittliggende avdeling for personer med demenssykdom, med behov for skjerming.

Korttidsavdelingen tar imot pasienter fra sykehuset som trenger videre behandling/rehabilitering før hjemreise, pasienter fra hjemmet sitt som trenger opphold pga. skade, sykdom, isolasjon eller som skal utredes/observeres i en periode, og en del pasienter kommer til avdelingen på avlastningsopphold.

Hjemmesykepleien skal gi hjemmeboende hjelp ved kort- eller langvarig sykdom/funksjonshemming og arbeide forebyggende for å redusere pleiebehovet.
Krav til førerkort kl. B.

Kvalifikasjoner
Vi har behov for sykepleiere og sykepleierstudenter, vernepleiere og vernepleierstudenter, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og pleiemedarbeidere.
Personlige egenskaper, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt.

På grunn av arbeidsoppgavene må du kunne kommunisere tilfredsstillende på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker oss tilkallingsvikarer som

  • Har gode samarbeidsevner og er rause og imøtekommende.
  • Som kan arbeide selvstendig og systematisk.
  • Som har god arbeidskapasitet.

Vi kan tilby

  • Arbeid som tilkallingsvikar i en fremoverlent kommune med dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Lønn etter kvalifikasjoner.

Forutsetninger / vilkår

  • Politiattest av nyere dato er et krav for stillingene.
  • Arbeidstakere i Nord-Fron kommune blir ansatt på de vilkårene som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og Hovedtariffavtalen.
  • Det blir trukket 2 % av brutto lønn til pensjon.

Arbeidsplassene i Nord-Fron kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss.

Unntatt offentlighet må begrunnes
Nord- Fron kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11.
Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jf. Offentleglova § 25.

Søknaden sendes
Alle søknader på ledige stillinger skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Nord-Fron kommune

BedriftNord-Fron kommune
Om bedriften

Nord-Fron kommune med byen Vinstra og tettstedene Kvam og Skåbu ligger i Gudbrandsdalen, midt mellom Trondheim og Oslo. Kommunen har ca. 5 700 innbyggere. Kommunen har et bredt natur-, kultur- og idrettstilbud der aktiviteter og arrangement kan berike fritiden til både store og små, sommer som vinter. Vi har trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge, med et godt skole- og barnehagetilbud, som også inkluderer en moderne Vinstra videregående skole. Kommunen opplever positiv utvikling hos flere både etablerte og nyetablerte næringsdrivende. Vinstra park er et trivelig samlingssted for både innbyggere og tilreisende, midt i Peer Gynts rike. Kommunen er en del av region Midt-Gudbrandsdal, der Nord-Fron sammen med Sør-Fron og Ringebu kommuner har ett av Norges mest attraktive fritidsområder, med til sammen rundt 7 600 fritidsboliger. Nord-Fron kommune sin visjon er å være det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen. Våre verdier er HEL VED, NYSKAPENDE og INKLUDERENDE.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger