Jobbsafari
Energibruk og europeiske rammebetingelser, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ønsker du å jobbe med tilsyn innen energi- og økodesign?

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

Energieffektivisering er et godt tiltak i alle sektorer, og NVE har fått en tydeligere rolle i arbeidet med å koordinere energieffektiviseringsarbeidet og rapportere på energibruksutviklingen. NVE skal fremme et effektivt kraftmarked og bidra til effektiv energibruk samt håndtere en internasjonalisering av bransje og regelverk i årene som kommer. EUs energi- og klimapolitikk påvirker rammebetingelsene til norske aktører.

NVE har ansvar for å føre tilsyn med krav om økodesign og energimerking av produkter og bygninger. Disse kravene er viktige virkemidler for å nå nasjonale energi- og klimamål i årene framover. Til arbeidet med tilsyn med økodesign og energimerking har vi ledig en fast stilling i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Stillingen vil inngå i seksjon for energibruk og europeiske rammebetingelser. Seksjonen har ansvar for tilsyn og regelverksutvikling innenfor energimerking og økodesign av produkter, samt innenfor bygg.

Seksjonen består av 20 dyktige og engasjerte medarbeidere, og tilsynsvirksomheten vår har kontorsted i Trondheim. Våre oppgaver utføres i tett kontakt med andre enheter i NVE og Energidepartementet. Vi har også et utstrakt samarbeid med andre direktorater, energibransjen, relevante EU og EØS fora og med de andre nordiske energimyndigheter.

Vi ser etter deg som lærer raskt, er strukturert og leveranseorientert og som forstår intensjonen og viktigheten av regelverket på energieffektiviseringsområdet. Det er en fordel om du er interessert i teknologi og har god teknologiforståelse. Vi benytter i stor grad digitale verktøy i tilsynsarbeidet og vil se etter kandidater som er vant med og som liker å jobbe i digitale systemer og som gjerne bidrar i utvikling og forbedring av digitale verktøy.

Arbeidssted er primært Trondheim, men det også muligheter for kontorsted i Hamar, Førde, Tønsberg, Narvik eller Oslo.Arbeidsoppgaver

Dine primære oppgaver vil være knyttet til tilsyn med økodesignregelverket og energimerkeregelverket for både bygninger og produkter.

 • planlegge og gjennomføre tilsynsaktiviteter i samarbeid med seksjonen
 • bistå i arbeidet med å kontrollere at virksomheter etterlever regelverket
 • foreta oppfølgende saksbehandling, slik som rapportering og reaksjoner
 • utarbeide informasjonsmateriell, kommunisere med og veilede aktørene

Jobben vil innebære noe reisevirksomhet i forbindelse med tilsyn, opplæring og kontaktmøter, anslagsvis 10 - 20 døgn i løpet av året.

Andre arbeidsoppgaver knyttet til seksjonens arbeid med energibruk kan legges til stillingen, ut fra søkers kompetanse og interesse.

Kvalifikasjoner

Krav:

 • 3-årig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, ingeniør eller bachelor innen tekniske fag slik som bygg, energifag, automasjon, VVS eller lignende
 • gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Fordelaktig erfaring:

 • erfaring fra offentlig forvaltning, tilsynsvirksomhet eller saksbehandling
 • kjennskap til regelverket for energimerking av bygg og produkter
 • erfaring fra formidling eller informasjonsaktiviteter innenfor elektro, bygg eller andre relevante sektorer

Personlige egenskaper

 • teknologiinteressert
 • systematisk og strukturert.
 • gode evner til samhandling og samarbeid.
 • interessert i å forstå og utøve NVEs samfunnsoppdrag

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate. 

Vi har tilbud om trening i arbeidstiden, og et aktivt bedriftsidrettslag, der du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser. 

Lønn etter avtale i henhold til NVEs lønnspolitikk (førstekonsulent/rådgiver/avd. ingeniør/overingeniør). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. 

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktinformasjon

Maren Aschehoug Esmark, seksjonssjef, 971 83 379


Terje Adsen, seniorrådgiver, 928 04 219


Una Kyrkjebø, seniorrådgiver, 400 37 848


Anne Marit Berg Flugstad, HR-kontakt, 900 88 900


Arbeidssted

Abels gt. 9


7030 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Referansenr.: 4801646909


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 05.05.2024Energibruk og europeiske rammebetingelser, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

BedriftEnergibruk og europeiske rammebetingelser, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Om bedriften

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk.

Søk etter flere lignende stillinger