Jobbsafari
SMISO Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold

Ønsker du å bli vår neste daglige leder?

1 måneder siden
OmrådeTolvsrød
Søk senest10.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ønsker du å bli vår neste daglige leder? Vår daglig leder gjennom 36 år skal gå av med pensjon den 31.10.24, og vi søker nå hennes etterfølger i 100% fast stilling.

Hva vi ser etter

Vi søker etter en leder som takler en travel hverdag. Du håndterer stress og uventede situasjoner.

Du må kunne legge til rette for de ansattes arbeidshverdag ved å gi dem tydelige ansvarsoppgaver, bygge trygge relasjoner, skape engasjement, samhold og se den enkelte.

Du er en person som brenner for å jobbe innen incest og seksuelle overgrepsproblematikken. Du er en person som ser at ansatte er senterets viktigste ressurser og en person som kan jobbe etter lavterskelmodellen.

Hva vil møte deg som leder på senteret?

SMISO Vestfold er en privat stiftelse som holder til i Glitneveien 22 på Tolvsrød. Det er stiftelsen som eier huset.

Du vil møte 18 ansatte med høy faglig kompetanse. Alle disse er senterets viktigste ressurser. De er lagspillere og de ivrer etter å gjøre en best mulig jobb, samt å gjøre hverandre gode. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Alle ansatte jobber bl. annet ved Hjelpetelefonen for incest- og seksuelt misbrukte, som vårt senter drifter på vegne av Buf.dir. Dette er en landsdekkende og døgnåpen telefontjeneste.

Du vil møte dyktige og faglige sterke ansatte som underviser i barnehager og barneskoler i Vestfold. Dette er et primær -og sekundærforebyggende tiltak mot incest, seksuelle overgrep og annen type familievold.

Du vil møte dyktige ansatte med høy utdanning som har samtaleoppfølging med utsatte barn, ungdom, kvinner og menn, samt pårørende til utsatte. I tillegg har senteret tilbud til personer som har begått overgrep.

Kvalifikasjoner:

· Høyskole- eller universitetsutdannet person innenfor helse/sosialfag.

· Ønskelig med kunnskap og arbeidserfaring innenfor fagområdet seksuelle overgrep/incest, traumeforståelse og traumebevisst omsorg.

· Ønskelig med erfaring/kunnskap om å arbeide etter lavterskelmodellen.

· Ønskelig med ledererfaring innenfor fagområdet.

· Gode digitale ferdigheter.

· Du må fremlegge gyldig politiattest ved ansettelse.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

· Er en samlende og tydelig leder.

· Er lyttende, løsningsorientert og kan motivere ansatte på en positiv måte. Du er en lagspiller ved at du legger til rette for ansattes ideer og kompetanse. Du ser ansatte gruppa som et felles lag.

· Mestrer å stå i krevende situasjoner og er selvstendig.

· Bidrar til et godt arbeidsmiljø med nødvendig trygghet og stabilitet.

· Er systematisk og har evne til å gjennomføre tiltak og planer.

· Går i bresjen for nye tiltak og søker nye utfordringer.

· Har god økonomiforståelse samt forståelse for rammebetingelser.

· Har gode evner til å samarbeide med eksterne aktører/etater.

· Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

· Møter senterets brukere med omsorg og stor respekt.

· Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver:

· Fag-, budsjett-, personal og resultatansvar for senterets daglige drift, herunder søke og sikre årlige driftsmidler til senterets og Hjelpetelefonens budsjett.

· Utarbeide årsrapporter og sluttrapporter til senteret og Hjelpetelefonen.

· Utvikle tilbud til senterets brukergruppe, samt oppfølging av disse tilbudene.

· Ansvar og oppfølging av senterets forebyggende arbeid i barnehager og skoler i Vestfold.

· Oppfølging med senterets brukere, herunder brukermøter.

· Utadrettet informasjonsvirksomhet til senterets samarbeidspartnere.

· Uforutsette hendelser og arbeidsoppgaver må påregnes.

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

· En hyggelig arbeidsplass og med et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.

· Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

· Lønn etter avtale.

SMISO Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold

BedriftSMISO Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold
Om bedriften

SMISO Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold er et døgnåpent senter med bo-tilbud. Senteret er et lavterskeltilbud. Senterets målgruppe er incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner og menn, pårørende til utsatte og personer som selv har begått seksuelle overgrep mot andre.

Senteret drifter i tillegg en døgnåpen, landsdekkende hjelpetelefon for incest og seksuelt misbrukte. Denne tjenesten blir finansiert av Buf dir.

Senteret driver utstrakt forebyggende arbeid i barnehager og barneskoler i Vestfold.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger