Jobbsafari
Enhet for aktivitet og mestring, Bergen kommune

Ønsker du å bidra til mestringsfølelse hos eldre ved aktivitetssentre? Vi har vikariatet for deg!

1 måneder siden
OmrådeUlset
Søk senest18.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Aktivitetssentrene i Bergen kommune er et tilbud fortrinnsvis til eldre hjemmeboende og eldre hjemmeboende med demenssykdom. Tilbudene har som formål å være en arena for sosiale og kulturelle aktiviteter. Vi har også fokus på aktivitet og ernæring. Våre medarbeidere har en aktiv rolle i å videreutvikle våre tjenester i takt med brukerne sine ønsker.

Aktivitetssenter er en byomfattende tjeneste som ligger under Enhet for aktivitet og mestring. Enheten har som mål å hindre isolasjon, øke aktivitets- og mestringsnivå, samt fokuserer på det friske i mennesket. Bergen kommune har aktivitetssentre i alle bydeler. Åsane består av Blådalen-, Åstveit-, Midtbygda- og Myrdalsskogen aktivitetssenter. De to sistnevnte førstnevnte aktivitetssentrene har flyttet inn i Åsane senter 38, og utgjør Åsane aktivitetssenter. Det planlegges samlokalisering av alle aktivitetssentrene i bydelen ved denne lokasjonen i løpet av 2024. Vi søker nå etter en vikar i 100% stilling som assistent i 6 måneder ved aktivitetssentrene i Åsane bydel. Vi ser etter deg som er fleksibel, løsningsorientert, ansvarsbevisst og kreativ. Det er for tiden arbeid på dagtid, men søkere må være forberedt på endringer i arbeidstid på sikt. Vi ønsker at det kommer frem i søknaden hvilke aktiviteter du kan bidra med inn i våre tjenester.
Aktivitetssentrene har tett samarbeid og det kan i utfordrende situasjoner bli aktuelt å bistå de andre avdelingene.

Det må leveres gyldig politiattest i henhold til gjeldende retningslinjer.
Vi ser frem til å motta din søknad. 


Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter tilpasset brukernes forutsetninger og ønsker.
 • Behjelpelig med å hente og bringe brukere fra hjemmet til aktivitetssenteret og tilbake.
 • Tilberede og gjennomføre måltider i henhold til kostholds- og ernæringsprinsipper.
 • Motivere og bidra til at brukerne og beboerne kan delta på de ulike aktivitetene som tilbys.
 • Dokumentasjonsarbeid ved bruk av kommunens systemer for dette. Opplæring vil bli gitt ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Du må være 18 år. 
 • Godt norsk språk. Dokumentert muntlig og skriftlig fremstillingsevne på nivå med Bergenstesten nivå 2 vil bli etterspurt ved behov.
 • God digital kompetanse (opplæring i spesifikke systemer vil bli gitt).
 • Erfaring med eldreomsorg er en fordel, men ikke et krav.
 • Det er ønskelig med førerkort klasse B på grunn av transport ved noen av våre tjenestesteder.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Åpen og inkluderende for å kunne ivareta brukernes og pårørende sine behov på en hensiktsmessig måte.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner fordi du skal samarbeide og kommunisere med brukere, pårørende, kollegaer, andre helsetjenester, samt eksterne samarbeidspartnere.
 • Kreativ fordi du skal planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter som er tilpasset brukernes og beboernes behov og forutsetninger.
 • Utadvendt fordi du skal være ansvarlig for å gjennomføre aktiviteter, da ofte i plenum med brukere til stede.
 • Fleksibel fordi arbeidshverdagen kan være uforutsigbar, og du må da ha evne til å tenke løsningsorientert.
 • Like å ta og få ansvar. 

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff basert på utdanningsnivå (assistent 6572000 eller 6572032)
 • Varierte arbeidsdager
 • Mulighet til å være med å bidra i tjenester i utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Høyt faglig fokus.

Kontaktinformasjon

Grete Pedersen, Avdelingsleder, 40818144, [email protected]


Kaja Eek-Larsen, Personalkonsulent, 90149580, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4775122363


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 18.03.2024Enhet for aktivitet og mestring, Bergen kommune

BedriftEnhet for aktivitet og mestring, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger