Jobbsafari
Neskollen Melkevegen - Norlandia Barnehagene

Norlandia Neskollen Melkevegen Barnehage søker barnehagelærer i vikariat

4 måneder siden
OmrådeHvam
Søk senest4.8.2024
JobbdetaljerSesong
Søk på jobb

Om stillingen

Vi har nå ledig to vikariater. Den ene stillingen er 100% i et vikariat grunnet sykdom. Den andre stillingen er på 40% grunnet permisjon og vil minimum vare fram til 31.07.24

Norlandia Neskollen Melkevegen Barnehage ligger sentralt på Neskollen i Nes kommune og har kort vei til buss, butikk, idrettsplass og skoler. I vårt nærmiljø er det flotte turmuligheter, som benyttes aktivt. Innenfor barnehagens område har vi også vår eget skogsområde kalt den "hemmelige hagen" hvor vi har egen gapahuk og bålplass.

Vi har stort fokus på trygg tiknytning og gode relasjoner. Vi er en barnehage der barnas nysgjerrighet og undring er utgangspunkt for refleksjon og aktivitet.

Vi trenger deg som:

 • Er en tydelig leder som balanserer relasjoner og målorientering 

 • Har høy faglig integritet og stolthet 

 • Jobber systematisk og strukturert med å utvikle pedagogisk kvalitet 

 • Fremmer trygg tilknytning og nysgjerrighet 

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter 

 • Har evne til å inspirere og veilede mot et felles mål 

 • Liker å jobbe selvstendig, men også i en del av et felleskap 

 • Sikrer et leke- og læringsmiljø som innbyr til undring og utforsking, lek og læring 

 • Bruker observasjon og refleksjon som verktøy for kartlegging og videre planlegging 

 • Liker en aktiv hverdag som byr på varierte opplevelser 

Som medarbeider hos oss vil du få:

 • Faglig utviklende arbeidsmiljø 

 • Introduksjonsprogram for nyansatte 

 • Muligheter for faglig nettverk i regi av Norlandia 

 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordninger 

 • Felles samlinger og plandager i regi av Norlandia 

 • Ressursbank for alle ansatte med tilgang til materiell, elektroniske verktøy og støttesystemer 

 • Bedriftsavtale med SATS, og gratis tilgang til SATS Online

 • Tilgang til Visma fordelsprogram

Formelle kvalifikasjonskrav: 

 • Treårig utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk  

 • Godkjent utdanning fra Utdanningsdirektoratet

 • Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må vises ved tiltredelse 

Neskollen Melkevegen - Norlandia Barnehagene

BedriftNeskollen Melkevegen - Norlandia Barnehagene
Om bedriften

I Norlandia Barnehagene er vårt mål er at alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage. Nøkkelen til det er kompetente ansatte som er omsorgsfulle og utviklingsorienterte, derfor deler vi kunnskap med hverandre og er stolte av arbeidsplassen vår.

Vi baserer vårt arbeid på kunnskap og innovasjon, som omhandler at vår praksis utvikler seg i tråd med ny forskning og erfaring. God ledelse, felles kultur og standard, samt et rikt leke- og læringsmiljø er viktig for barna, og for oss.

Derfor har vi valgt ut noen felles satsningsområder som vi vet har stor betydning for barns utvikling og progresjon. Vi jobber helthetlig og systematisk med intern kompetanseutvikling og ekstern barnehagevurdering med blant annet CLASS som verktøy.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger