Jobbsafari
Norlandia Neskollen Tellusvegen - Norlandia Barnehagene

Norlandia Barnehagene søker Pedagogisk leder/ Barnehagelærer

6 måneder siden
OmrådeHvam
Søk senest2.9.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

I Norlandia Neskollen Tellusvegen barnehage har vi ca 100 barn fordelt på 6 avdelinger, som igjen er delt i 3 småbarnsavdelinger 0-3 år og 3 store barnsavdelinger 3-6 år.

Vi ligger nederst på feltet, med tilgang til mange fine lekeplasser og grøntområder rundt på feltet. Vi har lyse og trivelige lokaler, og flere fellesområder på huset som "utvidelse" av avdelingene. Vi har et godt arbeidsmiljø med gode samarbeidsmuligheter på tvers av avdelingene. Vi benytter også hyppig busstilbudet som tar oss bl.a til Årnes for svømming, bibliotek etc.

Vi trenger deg som:

 • Er en tydelig leder som balanserer relasjoner og målorientering 

 • Har høy faglig integritet og stolthet 

 • Jobber systematisk og strukturert med å utvikle pedagogisk kvalitet 

 • Fremmer trygg tilknytning og nysgjerrighet 

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter 

 • Har evne til å inspirere og veilede mot et felles mål 

 • Liker å jobbe selvstendig, men også i en del av et felleskap 

 • Sikrer et leke- og læringsmiljø som innbyr til undring og utforsking, lek og læring 

 • Bruker observasjon og refleksjon som verktøy for kartlegging og videre planlegging 

 • Liker en aktiv hverdag som byr på varierte opplevelser 

Som medarbeider hos oss vil du få:

 • Faglig utviklende arbeidsmiljø 

 • Introduksjonsprogram for nyansatte 

 • Muligheter for faglig nettverk i regi av Norlandia 

 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordninger 

 • Felles samlinger og plandager i regi av Norlandia 

 • Ressursbank for alle ansatte med tilgang til materiell, elektroniske verktøy og støttesystemer 

 • Bedriftsavtale med Sats 

 • Kokk som lager varm, næringsrik, god og variert lunsj hver dag  

Formelle kvalifikasjonskrav: 

 • Treårig utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk  

 • Utenlandske søkere må ha Bergenstest og godkjent utdanning fra Utdanningsdirektoratet i tillegg til NOKUT  

 • Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må vises ved tiltredelse 

Norlandia Neskollen Tellusvegen - Norlandia Barnehagene

BedriftNorlandia Neskollen Tellusvegen - Norlandia Barnehagene
Om bedriften

I Norlandia Barnehagene er vårt mål at alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage. Nøkkelen til høykvalitetsbarnehagen er kompetente ansatte som er omsorgsfulle og utviklingsorienterte. Vi deler kunnskap med hverandre og er stolte av arbeidsplassen vår. Vi baserer vårt arbeid på kunnskap og innovasjon, som omhandler at vår praksis utvikler seg i tråd med ny kunnskap, forskning og erfaring.

God ledelse, felles kultur og standard, samt et rikt leke- og læringsmiljø er viktig for barna og for oss. Derfor har vi valgt ut noen felles satsningsområder som vi vet har stor betydning for barns utvikling og progresjon. Vi jobber helthetlig og systematisk med intern kompetanseutvikling og ekstern barnehagevurdering. I dette arbeidet benytter vi det evidensbaserte observasjonsverktøyet CLASS for å observere, foreta pedagogisk analyse og deretter utvikle samspillskvaliteten.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger