Jobbsafari
Enhet Samisk tolketjeneste, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Nordsamisk tolk

1 måneder siden
OmrådeKarasjok
Søk senest8.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har ledig fast, deltidsstilling og ser etter deg som har god språklig kompetanse på nordsamisk og norsk! 

Kom og bli med oss på laget!

Den samiske tolketjenesten har hele Helse-Nord RHF som ansvarsområde. Tjenesten er et viktig tilbud overfor ansatte og pasienter i spesialisthelsetjenesten som har behov for tolk for å kunne forstå og formidle informasjon. Ditt bidrag som tolk vil være med på å øke kvaliteten på kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient!

Som tolk i deltidsstilling tilbyr du som oftest tolking via lyd/ bilde og telefon. Stillingen innehar ikke kontorsted - som betyr at du kan jobbe fra der du bor innenfor Helse-Nord- regionen. Det er essensielt at du har et egnet rom, samt god mobil og internettdekning.

Vår åpningstid er mellom kl. 08.00 - 22.00 hver dag året rundt. Vi har en forutsigbar turnusordning for deltidstolker; i ukedagene dagene vil du ha arbeidstid mellom klokken 15.00 og 22.00 og i helger og andre bevegelige helligdager mellom klokken 08.00 og 22.00. Ettersom den samiske tolketjenesten er under utvikling kan turnus og stillingsprosent bli endret dersom tjenesten blir en nasjonal tjeneste👍

Samisk tolketjeneste er en del av avdelingen SÁNAG/SANKS avdeling SANKS FOU i Sámi Klinihkka. Tolketjenesten har som mål å utvikle et nasjonalt tolketilbud på nord-, lule- og sørsamisk. Klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset HF med et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Søk stillingen og velkommen til Finnmarkssykehuset🥇

Tiltredelse snarest eller etter avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • Tolke mellom helsepersonell og pasient
 • Utvikling av terminologi innenfor helse på samisk
 • Være med å utvikle den samiske tolketjenesten
 • Rapportere til leder
 • Tjenesten er i endring og andre oppgaver kan påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Tolkeutdanning og/ eller tolkekompetanse
 • Søkere som kan dokumentere tospråklig kompetanse fra videregående skole fortrinnsvis med samisk som førstespråk, vil også bli tatt til vurdering
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Helsefaglig bakgrunn kan være fordelaktig
 • Tolketjenesten utføres digitalt og det kreves at du disponerer egnet rom for utførelse av tolketjeneste, samt at du har god internett- og mobildekning
 • Kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, herunder evne til å lytte og formidle budskap
 • God muntlig fremstillingsevne, herunder klar uttale på norsk og samisk
 • Interesse for å tilegne seg begreper innenfor anatomi og helsefag
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe under press
 • Engasjert
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Hjemmekontor
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 måneders prøvetid
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Kontaktinformasjon

Rita-Alise Porsanger-Moen, Enhetsleder, 957 948 72, Porsanger-Moen Rita-Alise


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HFReferansenr.: 4772519835


Stillingsprosent: 29,6%


Fast


Søknadsfrist: 08.03.2024Enhet Samisk tolketjeneste, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

BedriftEnhet Samisk tolketjeneste, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Om bedriften

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester som er representert i nesten alle kommunene i fylket for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark.

Sammen har klinikkene ansvar for spesialisthelsetjenesten i fylket og skal ivareta helsa til 76 000 finnmarkinger spredt utover et stort areal, inkludert et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Det innebærer at mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor.

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: Kvalitet - Trygghet - Respekt - Lagspill

Finnmarkssykehuset ser verdien i et godt arbeidsmiljø og ønsker å være en arbeidsgiver som:

✔Gjenspeiler mangfoldet i samfunnet

✔Utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen

Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Har du nedsatt funksjonsevne, opphold i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik alder og livserfaring er du 🧡lig velkommen til å søke stilling hos oss.

Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Her er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

Søk etter flere lignende stillinger