Jobbsafari
NAV Kontaktsenter Rogaland

Nordens mest spennende og komplekse førstelinje søker selvstendige og besluttsomme veiledere

1 måneder siden
OmrådeSandnes
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

I NAV Kontaktsenter Rogaland har vi flere ledige faste stillinger som veiledere. Vi søker etter personer som er selvstendig og besluttsom, og som stoler på egne avgjørelser. En av våre viktigste oppgaver er å sikre at folk som kontakter NAV får den bistanden de trenger, og vårt mål er å stadig skape bedre brukermøter. 

NAV Kontaktsenter er et av Norges største og mest avanserte kontaktsenter som håndterer ca. 5,4 millioner brukerhenvendelser hvert år. Vi er NAVs faglige førstelinje på telefon, chat, digitale kanaler og sosiale medier. NAV Kontaktsenter består av 1000 medarbeidere fordelt på flere lokasjoner i hele landet. 

NAV Kontaktsenter er i endring og omstilling. Det må derfor påregnes endring i arbeids- og ansvarsområder.


Arbeidsoppgaver

 • informere og veilede folk hovedsaklig på telefon eller i skriftlige kanaler om muligheter innenfor NAV sitt tjenesteområde
 • veilede i bruk av selvbetjeningsløsninger
 • veilede om arbeidsmarkedet med mål om å få flere i jobb
 • lede samtalen, lytte, avklare, finne frem relevant og riktig informasjon, skrive referat

For å få bedre innsikt i arbeidsoppgavene, se filmen om hvordan det er å jobbe som veileder i NAV Kontaktsenter: https://vimeo.com/722838212

Kvalifikasjoner

du må ha:

 • minimum tre-årig utdanning fra høgskole eller universitet
 • engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag
 • svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • digital kompetanse og evne til å veilede brukere i selvbetjeningsløsninger

Personlige egenskaper

vi ønsker at du:

 • er besluttsom og selvstendig
 • har evne til å være 100% til stede hver dag i hvert brukermøte
 • har emosjonell styrke til å møte brukere som er i krevende livssituasjoner
 • liker å jobbe i en planlagt hverdag med forutsigbare rutiner og prosedyrer

Vi tilbyr

 • utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et engasjert og kompetent arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass som hele tiden utvikler seg til det beste for brukere og samfunn
 • stilling som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434 ) med lønnsspenn fra kr 524 700 - kr 594 500 (lønnstrinn 53-61)
 • mulighet for hybrid arbeidshverdag innenfor våre retningslinjer
 • god pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) 

Søknad og CV sendes via lenken nedenfor. Attesterte vitnemål fra videregående skole og høgskole/universitet samt attester lastes opp sammen med søknaden. Vitnemål kan deles via www.vitnemålsportalen.no. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer samt en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Kontaktinformasjon

Anita Kristin Gilje, Avdelingsdirektør, 926 44 190


Arbeidssted

Koppholen 16


4313 Sandnes


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4773665574


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024NAV Kontaktsenter Rogaland

BedriftNAV Kontaktsenter Rogaland
Om bedriften

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.  

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.  

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no. 

NAVstilling

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger