Jobbsafari

.Net-utvikler

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest28.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Politiets IT-enhet (PIT) består av mer enn 750 engasjerte medarbeidere som skaper smarte løsninger for politiet. PIT skal være en pådriver og rådgiver for digitalisering av politietaten, herunder tjenester til innbyggerne og våre samarbeidspartnere. Ved bruk av fremtidsrettet teknologi skal etaten fornye, forenkle og forbedre. Vi er godt i gang med vår digitale transformasjon, som medfører endringer i organisasjon og arbeidsform, virksomhetsmodell, teknologi, kultur og ledelse. Som organisasjon er PIT på en endringsreise fra å være en klassisk prosjektdominert tjenesteleverandør, til å være en pådriver for politiets digitale transformasjon.

Bidra til å løse det viktige samfunnsoppraget
Politiets samfunnsoppdrag handler om mer enn å bare være synlig i gatene og rykke ut ved hendelser. Politiet skal ivareta vår trygghet og sikkerhet - hjemme, i nærmiljøet, i trafikken, på grensene og på nett. For å ivareta dette ansvaret har vi domener innenfor forebygging, etterretning, etterforskning, forvaltning, sivil rettspleie, grense- og territorialkontroll i tillegg til det mer kjente operative arbeidet. Fellesnevneren i alt dette er at politiet er avhengig av brukervennlige produkter og tjenester for å levere på samfunnsoppdraget. Det er her Politiets IT-enhet (PIT) kommer inn - og vi trenger flere som kan bidra!

Vi søker nå etter en utvikler med flere års arbeidserfaring med .Net som programmeringsspråk. Som utvikler i biometriteamet vil du jobbe med politiets applikasjoner og periferiutstyr for foto, fingeravtrykk og signalement. Selvstendighet og evnen til å se muligheter er nøkkelord i rollen som utvikler i dette teamet. Teamet består av 9 medarbeidere, og inngår i leveranseområde Identitet som arbeider med oppdraget: "Én person, én identitet". Biometritjenestene er viktige for å løse politiets samfunnsoppdrag, blant annet for å kunne avsløre falske og doble identiteter og til bruk i etterforskning nasjonalt og internasjonalt.

Vil du bli en del av et dyktig fagmiljø?
Du vil bli en del av et fagmiljø bestående av 180 fast ansatte utviklere som i dag jobber i ett av våre mange tverrfaglige team. Vårt ønske er at du skal være med på å påvirke valg av teknologi, arbeidsverktøy og ikke minst hvordan teamet skal jobbe for å oppnå målene som er satt. Som utvikler hos oss vil du få muligheten til å bevege deg i alle lag av koden. Teknologistacken vår er primært Angular, React og TypeScript på frontend, og Kotlin og Java på backend. Vi bruker Docker og Kubernetes, og er godt i gang med en spennende migreringsreise til vår egen plattform Organa. Vi heier på parprogrammering for å øke kvaliteten på det vi lager og redusere ventetiden på pullrequester. 

En ting er sikkert - det har aldri vært mer spennende å jobbe i politiet. Vil du bli en av oss?


Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og forvalte en selvbetjeningsløsning
 • Bygge egendefinerte grensesnitt for å utnytte data bedre
 • Programmere mot databaser og jobbe mot store lagringsløsninger
 • Utviklingsoppgaver rundt spesialistløsninger
 • Sporing, logging og metrikker
 • Lavnivåutvikling mot fingeravtrykkscannere og kamera
 • Teknisk oppfølging mot leverandører
 • Automatisere tester
 • Tredjelinjesupport knyttet til biometritjenestene
 • Bygge gode relasjoner og sikre godt samarbeid, internt og eksternt
 • Skape et tillitsbasert og inkluderende miljø, med ulikheter og hvor det er høyt under taket
 • Sikre at vi deler relevant læring og kompetanse på tvers av PIT
 • Arbeidstid vil hovedsakelig være på dagtid, men stillingen vil kunne inngå i vaktordning

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant arbeidserfaring med .Net som programmeringsspråk, minimum 3 år
 • Erfaring med produktutvikling
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (bachelor/master). Lang relevant erfaring med utvikling kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Ved å søke jobb i Politiets IT-enhet samtykker du til at det utføres en skikkethetsvurdering av deg. En skikkethetsvurdering er en kontroll som retter seg mot andre forhold enn de som undersøkes for utstedelse av politiattest
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slikblir-
  du-sikkerhetsklarert/  

Fordel om du også har:

 • Erfaring som techlead eller et ønske om å bli det
 • Delt kompetanse eller læring i faggruppe
 • Interesse for hendelsesdrevet arkitektur

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som får energi av å delta i diskusjoner og beslutninger om teknologi, og synes at kontinuerlig forbedring både av løsninger og arbeidsform er viktig. Du er selvstendig samtidig som du er en pådriver for at vi sammen prøver, måler og lærer for å finne de beste svarene. Du ser selv hvilke oppgaver som må gjøres, og gjør dette med nysgjerrighet samtidig som du utfordrer de rundt deg til å bidra til en kultur for deling og læring. Vi ser gjerne at du trives godt på kontoret i diskusjoner med dine kolleger, samtidig som den hybride hverdagen flyter bra de dagene man treffes på skjermen.

Vi tilbyr

Som organisasjon har vi sammen satt en retning for folka våre, både for medarbeidere og ledere. Denne sier blant annet at vi eier helheten sammen, vi måler for å bli bedre, at vi deler og er nysgjerrig på andres perspektiv. Du får altså en dedikert ledelse som er opptatt av at DU er viktig for at vi skal levere. For at du skal opprettholde din kunnskap, synes vi også at det er viktig at du får bruke tid på kompetanseheving. Dette være seg å delta på kurs og konferanser, bidra på kompetansedager eller tilrettelegge for trivsel utover det faglige i ditt arbeid. Som din leder vil jeg etterstrebe at du til en hver tid har nok utfordringer, føler på mestring og utvikling, for å oppleve at din jobb i PIT er et meningsfylt sted å være.I tillegg får du
 • Spennende og utfordrende oppgaver innen digitalisering av en av våre viktigste samfunnsfunksjoner
 • Gode muligheter for faglig vekst og utvikling med fast avsatt tid til kompetanseheving
 • Fleksibel arbeidstid, sommertid fra mai til september og selvfølgelig betalt lunsjtid!
 • Gode velferdsordninger i alle livsfaser og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Som ansatt i politiet blir man medlem i Statens pensjonskasse. De tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglånsbetingelser (Se SPK.no for mer informasjon)
 • Lønnsspenn på kr. 657 300 – 966 300 per år i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte
 • Politiets IT-enhet har behov for utviklere i flere team, og det vil være mulighet for endring av team.

Lyst til å bli litt bedre kjent med oss?
Lytt gjerne til podkasten vår DigiTalt. Her deler vi våre erfaringer og refleksjoner rundt den digitale transformasjonen som vi er inne i. Sveip innom våre kontoer på LinkedIn og Instagram for å få et inntrykk av hvordan vi skaper engasjement og dialog her. Og ikke glem å ta en titt på våre karrieresider politiet.no/jobbipit.

Les mer om alle godene ved å jobbe i PIT på politiet.no/jobbipit.

I politiet mener vi at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen på arbeidsgiverportalen.difi.no.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Heidi Elisabeth Evensen, Personalleder, 98225422


Arbeidssted

Fridtjof Nansens vei 14


0369 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Politiets IT-enhetReferansenr.: 4786651211


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 28.04.2024Politiets It-enhet

BedriftPolitiets It-enhet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger