Jobbsafari
Ringerike DPS, Seksjon døgnbehandling Røyse, Vestre Viken HF

Nattevaktstillinger for sykepleier eller vernepleier

1 måneder siden
OmrådeRøyse
Søk senest21.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er sykepleier eller vernepleier og som trives med å jobbe på natt.

Hos oss kan du bidra med viktig sykepleier- eller vernepleierfaglig kompetanse som til sammen skal dekke 2 stillinger på henholdsvis 80 og 50 % stilling. Det kan være aktuelt med annen sammensetning av stillingsstørrelsene, men det må jo ses i sammenheng med annen søker. Søkere med annen utdannelse kan vurderes for stillingene. Ved interne endringer kan andre stillingsbrøker bli aktuelt. Det er også mulighet for en mindre helgestilling, men dette avhenger av det som er beskrevet tidligere.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det.
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Døgnseksjonen er lokalisert i Hole kommune og ligger ca. 14 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger, og en FACT-seng. I tillegg til god syke-/vernepleiefaglig bemanning for innlagte pasienter har vi et tverrfaglig behandlingsteam bestående av 1 psykiater, 2 LIS, 1 psykolog og 1 fysioterapeut. Døgnseksjonens grunnleggende modell for behandling av innlagte pasienter bygger på mentaliseringsbasert terapi.
FACT Ringerike er lokalisert i døgnseksjonen og samhandler med 6 kommuner (Hole, Ringerike, Jevnaker, Flå, Krødsherad og Modum). Teamet jobber på dagtid i hverdagene med oppsøkende behandling. Vi samarbeider tett med kommunene, og videreutvikling av dette samarbeidet er viktig for avdelingen. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykiatriske syke-/vernepleiere, sosionom, erfaringskonsulent, merkantil støttetjeneste, psykologspesialist, lege i spesialisering og psykiater. 
Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til Seksjon døgnbehandling med FACT lokalisert på Røyse består den av Seksjon poliklinisk behandling Ringerike i Hønefoss og Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen. Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere og pasienter.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å yte god helsehjelp
 • Bidra i miljøterapi 
 • Legemiddelhåndtering
 • Bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, og gjerne med videreutdanning og/eller erfaring innen psykisk helsevern
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig
 • Har grunnleggende IKT kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter, gjerne kjennskap til DIPS/Metavision
 • Interesse for fagfeltet og tverrfaglig behandling

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har gode evner til samarbeid og fleksibilitet
 • Har gode kommunikasjonsevner og relasjonelle ferdigheter
 • Har faglig engasjement
 • Evner å imot veiledning
 • Er strukturert og selvstendig arbeid

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Gode arbeidsforhold i et kollegium som er opptatt av samhold, engasjement og kollegastøtte
 • En avdeling som setter kvalitet i tjenesten høyt
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Kontaktinformasjon

Aina Aarkvisla Grinde, Seksjonsleder, +4795279654


Hanna Sofie Eide, Ass. seksjonsleder, +4741102428


Arbeidssted

Skinnillveien 56


3530 Røyse


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre VikenReferansenr.: 4822481000


Stillingsprosent: 80, 50%


Fast


Søknadsfrist: 21.06.2024Ringerike DPS, Seksjon døgnbehandling Røyse, Vestre Viken HF

BedriftRingerike DPS, Seksjon døgnbehandling Røyse, Vestre Viken HF
Om bedriften

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

 Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Velkommen som søker!

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger