Jobbsafari
Vang Kommune, Miljøtenesta

Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt 

1 måneder siden
OmrådeVang i Valdres
Søk senest25.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Grunna ei auke i tenestebehovet ved bufellesskap i Tilrettelagte tenester/Miljøtenesta er det behov for fleire nattevakter! Ynskeleg med snarleg oppstart. 

Me har følgjande stillingar ledig:

 • 87,40 % kvilande natt (lønsprosent 45,62 %) midlertidig stilling på 1 år
 • 30,59 % kvilande natt (lønsprosent 16,04 %) midlertidig stilling på 1 år
 • 57,92 % nattevakt - våken natt - fast stilling

Arbeidsoppgåver

 • Aktivt søkje å nå fastsette mål for arbeidet gjennom målretta miljøarbeid.
 • Praktisk bistand og opplæring til tenestemottakarar etter HOL §3-2,6.
 • Ivareta brukarmedverknad i all tenesteyting.
 • Bidra til godt samarbeid med brukarar, pårørande og kollegaer.

Kvalifikasjonar

 • Ynskjeleg med relevant fagbrev
 • Ufaglærte kan også søkje
 • Menn oppmodast til å søkje
 • Kunnskap og erfaring frå arbeid med målgruppa er ynskjeleg
 • Gode ferdigheter innan IKT og bruk av elektronisk pasientjournal.
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Personleg eignaheit vert vektlagt
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsferdigheiter, men òg evne sjølvstendig arbeid.
 • Du er stabil, fleksibel og lojal overfor vedtak og tiltak.
 • Du er blid og positiv, og villig til å søke ny kunnskap

Vi tilbyr

 • Ei spennande stilling med varierte arbeidsoppgåver
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar. 
 • Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. 

Ved intern tilsetting kan annan stilling bli tilbudt søkjarane jf. HTA.

Kontaktinformasjon

Jorunn Johansen Trøen, Avdelingsleiar Grindatun, 90471906, [email protected]


Elisabeth Hålien, Leiar Miljøtenesta/Tilrettelagte tenester, 99090013, [email protected]


Arbeidssted

Tyinvegen 5150


2975 VANG I VALDRES


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vang KommuneReferansenr.: 4827774115


Stillingsprosent: 87,4, 30,59, 57,92%


Engasjement, Fast


Startdato: 01.07.2024


Søknadsfrist: 25.06.2024Vang Kommune, Miljøtenesta

BedriftVang Kommune, Miljøtenesta
Om bedriften

Vang kommune som arbeidsgjevar: 

 • Ca 290 tilsette fordelt på kommunalområda: Helse og omsorg, Utdanning og kultur, Landbruk og teknisk, og Stab
 • Den viktigaste ressursen me har er våre tilsette. I Vang kommune gjer me det me kan for at tilsette skal ha det bra på arbeid!

Å bu i Vang kommune: 

 • Ei storstilt satsing på barn og unge!
 • Ein kombinert barne - og ungdomsskule, med ca 200 elever. Nyrenovert med heilt ny fleirbrukshall med klatrevegg, basseng etc. Tolærarsystem, slik at det nesten alltid er to lærarar tilstades i klasserommet. Skulen nyttar Vang sin flotte natur mykje, både ved uteskule, faget FRI-NAT (friluftsliv og natur), og spanande utflukter. I Vang er SFO gratis for alle barn!
 • Vang kommune har to barnehagar, Høre og Fredheim, begge har småbarns og storbarnsavdeling. I Vang er det løpande barnehageopptak (start når det passar dykk!) og frå august 2024 er månadsprisen per barn 1500 kr
 • Helse og omsorgstenester av god kvalitet
 • Vang kommune har personalbustadar til leige, med butid opptil 3 år
 • Byggeklare tomter fleire stadar i kommunen, alle med fantastisk utsikt!
 • I Vang finn du 2 solide kontorfellesskap, gjer som fleire andre og ta med deg arbeidet til Vang!
 • Både i Vang og resten av Valdres finn du eit yrande kulturliv, der tradisjon står i høgsete,  med blant anna tradisjonsmat, tradisjonsmusikk, tradisjonshandtverk og aktiv stølsdrift. Vang kommune har også ein god kulturskule med stort utval av tradisjonelle og moderne aktivitetar
 • I Vang står lag, foreiningar og idrett sterkt, her finn du aktivitetar for einkvar smak!
 • Vang har ein storarta natur som innbyr til friluftsliv sommar som vinter, er du glad i turar, ski, jakt og fiske så er dette staden for deg!  Vang blir sagt å ha "vestlandsfjell med austlandsklima", og er ei bygd med landbruk, grundarar, turisme og næringsliv i eit levande og inkluderande bygdesamfunn. I Vang finn du også store delar av Jotunheimen og ikkje minst festivalen Vinjerock
 • I Vang har dei fleste kort avstand mellom arbeid, barnehage og skule. Her kan du leve eit så roleg eller så aktivt liv som du sjølv ynskjer, i ei distriktskommune med positiv folketalsutvikling
 • Meir info om korleis det er å bu i Vang og kva som skjer i Vang finn du her på VangiValdres. Kontakt gjerne Innovangsjon direkte om du tenker på å flytte til Vang!
 • Meir info om arbeids - og bumarkedet Valdres finn du på VelgValdres

Vang kommune er opptatt av mangfold og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Me gjer merksam på at søkjarar kan få sitt namn gjort offentleg i søkjarlista, sjølv om det er bedt om konfidensiell behandling. Du som søkjar vil i tilfelle bli varsla på førehand om det. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger