Jobbsafari
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling / avdeling PBU døgn / N1 ungdom, Helse Stavanger HF

Nattevakt stilling 50 % Akutt Ungdomspsykiatrisk sengepost N1, med mulighet for 100 % stilling

1 måneder siden
OmrådeStavanger
Søk senest27.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

PH-BURA er delt i 4 avdelinger, hvorav døgn er en av dem. I avdeling døgn er det 3 sengeposter, to for ungdom og en for barn. Avdeling døgn har ansvaret forPH-BURA er delt i 4 avdelinger, hvorav døgn er en av dem.

I avdeling døgn er det 3 sengeposter, to for ungdom og en for barn. Avdeling døgn har ansvaret for døgntilbud/innleggelser i sengepost til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Hovedoppgavene er å utrede, diagnostisere, gi råd, veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises det til internettsidene www.sus.no.
Post N1 er en akutt allmenn psykiatrisk sengepost for ungdommer mellom 13-18 år. Det er 6 sengeplasser, både til akutt og planlagte innleggelser med utredning, behandling, tett samarbeid med pårørende og andre instanser. De fleste innleggelser er akutte fra våre samarbeidspartnere internt på sykehuset, fastleger, legevakt og privatpraksiser.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som yter tjeneste til mindreårige eller personer med utviklingshemning. Attesten kreves fremlagt før ansettelse foretas og gjelder bare for den som får tilbud om ansettelse.
Vi søker etter deg med bachelorgrad inne sykepleier eller vernepleier faget, gjerne med erfaring fra psykiatri feltet med ungdom.
Stillingsprosent vil være 50 % med helgearbeid. Hvis ønskelig fra aktuell kandidat er det mulig å tilby 100 % stilling, gjennom Bemanningssenteret på SUS, som dekker de resterende 50 % opp til en full stilling.

Menn oppfordres til å søke ut ifra et ønske om en god balanse i kjønnssammensetningen av personalgruppen på sengeposten.
Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver vil blant annet bestå av observasjon, dokumentasjon og miljøtiltak iht behandlingsplan og arbeid knyttet til tilrettelegging av daglige aktiviteter i avdelingen.
 • Turnusarbeid  - nattevaktene har egen nattevakt turnus med helgearbeid

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter deg med helse faglig utdanning innen sykepleier/vernepleier faget.
 • Erfaring med å jobbe i relasjon til ungdommer med psykiske lidelser er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk. og som ikke har fullført norskspråklig videregåendeskole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved avsettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Førerkort klasse B er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt, samt, enten fullført eller påbegynt, relevant fagkompetanse- og yrkeserfaring.
 • Personen vi ansetter må være uredd, være rolig i krevende situasjoner og ha erfaring med å stå i utfordrende situasjoner over tid.
 • Samarbeidsevne, selvstendighet og vilje til kompetanseutvikling

Vi tilbyr

 • Bor du utenfor Rogaland ? Vi tilbyr botilskudd i 1 år med bindingstid på 1,5 år.
 • Interne/eksterne kurs
 • Fadderordning 
 • MAP kurs 
 • Veiledning og internundervisning
 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Jofrid Hinderaker Lussand, Assisterende avdelingsledeer, 51515121, [email protected]


Odd Sigve Heggland, Leder/fagleder, 51515122, [email protected]


Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 25


4016 Stavanger


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4827981269


Stillingsprosent: 50%


Fast


Startdato: 12.08.2024


Søknadsfrist: 27.06.2024Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling / avdeling PBU døgn / N1 ungdom, Helse Stavanger HF

BedriftKlinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling / avdeling PBU døgn / N1 ungdom, Helse Stavanger HF
Om bedriften

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med nærmere 8000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger