Jobbsafari
Verdal kommune, Bo- og dagtilbudtjenesten

Nattevakt i hjemmet

1 måneder siden
OmrådeVerdal
Søk senest1.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Verdal Kommune skal iverksette en nattvakts tjeneste i privat hjem for lite barn

Vi har derfor behov for helsefagarbeider med observasjonskompetanse knyttet til somatisk lidelse hos sped/småbarn

God og trygg omsorgsevne er påkrevd da det kan være variabelt søvnmønster hos dette barnet

Det vil bli gitt god opplæring i samråd med foreldre og spesialisthelsetjenesten.


Arbeidsoppgaver

  • nattevakt med observasjon av somatisk tilstand hos spedbarn / småbarn

Kvalifikasjoner

  • autorisert Helsefagarbeider eller helsesekretær

Personlige egenskaper

  • faglig dyktig, stabil og ha gode relasjonsevner

Vi tilbyr

  • lønn i henhold til lov og avtaleverk
  • faglig veiledning og oppfølging

Kontaktinformasjon

Hege Venås Deilrind Sigfridsdatter Koteng, Virksomhetsleder BODA, +47 97090966


Arbeidssted

Volhaugvegen 9


7650 Verdal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommuneReferansenr.: 4819346830


Stillingsprosent: 50%


Fast


Startdato: 01.07.2024


Søknadsfrist: 01.07.2024Verdal kommune, Bo- og dagtilbudtjenesten

BedriftVerdal kommune, Bo- og dagtilbudtjenesten
Om bedriften

Fakta om Verdal kommune

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.  

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger