Jobbsafari
Bo og aktivitet Sør: Austbø bofellesskap (7), Stavanger kommune

Nattevakt 

1 måneder siden
OmrådeHundvåg
Søk senest30.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.
Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodebasert rammeverk for best mulig ivaretakelse av beboerne for at de skal ha en tjeneste som er mest mulig individuell og tilpasset den enkeltes behov, samt å redusere atferd som utfordrer der hvor det er aktuelt. Målet er at den enkelte skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.  

Austbø bofellesskap er et bofellesskap som gir tilpassede tjenester til personer innenfor autisme spekteret og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med ulik grad av utfordrende atferd. 
Bofelleskapet trenger å ansatt en ny nattevakt .

Bofellesskapet ligger i fine og landlige naturomgivelser på Hundvåg, kun en kort bil- eller busstur fra Stavanger. Har vil du ha en unik mulighet for en aktiv sommer både ute og inne, bli kjent med nye mennesker og kollegaer, samt faglig og personlig utvikling.


Arbeidsoppgaver

Du skal bidra til ivaretagelse og positiv utvikling av brukers fysiske-, psykiske- og sosiale helse gjennom målrettet miljøarbeid
Bidra til at de som bor her får individuelt tilpassede tjenester, at de får en meningsfylt og aktiv hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser.
Du skal jobbe målrettet for å redusere avvikende ,utagerende og selskadende atferd 
Medansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø  
Ha ansvar for eller bidra med igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver og tiltak i tråd med vedtak som er fattet for hver enkelt bruker.

Dokumentere/rapportere i CosDoc: tiltaksplan,observasjoner, mål, tiltak og evalueringer

Kvalifikasjoner

Autorisert vernepleier/sykepleier

Bachelorgrad innen helse/sosialfag.

Andre aktuell bachelorgrader  (miljøveileder)

Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, fagarbeider

Ufaglærte med relevant erfaring kan bli vurdert. 

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2 Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper

Du er flink å jobbe i team

Du er tydelig i din kommunikasjon  
Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig
Du må være fleksibel og løsningsorientert
Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid
Du tar initiativ og ser etter nye muligheter
Du tar ansvar for egen utvikling og bruker erfaring
Du kan motivere og inspirere andre og være en rollemodell 
Du må tåle å stå i vind.
Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon 

Like å være ute

Vi tilbyr

Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.
Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.

Fagnettverk for Vernepleiere og Sykepleiere

Lønn etter utdanning og ansiennitet
Arbeidsplasstillegg 16000,- kr pr år.
Turnustillegg på 20 000,- kr pr år for vernepleiere og sykepleiere

Kontaktinformasjon

Alastair John Mong Mc Coll


Arbeidssted

Krosshaugveien 75


4085 Hundvåg


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4801903511


Stillingsprosent: 53,52%


Fast


Søknadsfrist: 30.06.2024Bo og aktivitet Sør: Austbø bofellesskap (7), Stavanger kommune

BedriftBo og aktivitet Sør: Austbø bofellesskap (7), Stavanger kommune
Om bedriften

Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.

 Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.

 Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.

 Vår visjon: Vi bygger fellesskap!

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger