Jobbsafari
Buteneste nordre, Ålesund kommune

Nattevakt - 100% - 80% - Aktiv

1 måneder siden
OmrådeØrskog
Søk senest10.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Har du lyst på nye utfordringer? Vi ser nå etter nye medarbeidere til vår avdeling på Ørskog.

Fra september/oktober 2024 trenger vi flere flinke miljøterapeuter, til vårt høyt kompetente team som vi nå skal utvide grunnet økende arbeidsmengde. Vi har 2,3 ledige stillinger på natt -aktiv.

I Buteneste Nordre avd. Ørskog yter vi helse- og omsorgstjenester til 15 tjenestemottakere med ulike behov. De fleste har diagnosen utviklingshemming. Fra september/oktober kommer det en ny tjenestemottaker til oss, samt at vi har en økning i vedtak hos en annen tjenestemottaker, så nå gjør at vi må oppbemanne ene teamet vi har hos oss.

Er du sykepleier/vernepleier, eller har annen relevant bachelor, er kreativ, initiativrik og ønska å arbeide i et stabilt og høgkompetent team, så har du ei flott moglegheit her. Det krevst stor grad av samhandling og faste rutinar innad i teamet da det er utfordringer iht både psykiatri og utagering.

Turnus med arbeid kvar 3 helg. Det legges opp til 2 nattevakter pr natt. Teamet blir bemanna 3:1 på dag og kveld rundt den eine og 1:1 på dag og kveld rundt den andre, hvor samarbeid mellom disse teamene vil bli nødvendig.
Medlemmer i teamet vil få gode muligheter til kompetanseheving og rettledning.


Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid
 • Legemiddelhandtering, oppfølging av medisinske behov
 • Tett samarbeid med pårørande og spesialist helsetenesta.
 • Vere ein pådrivar for å utvikle gode rutinar og arbeidsmetodar

Kvalifikasjonar

 • Har erfaring med personar med autisme - utviklingshemming- psykiatri.
 • Sjukepleiar/Vernepleier eller anna relevant utdanning, minimum treårig høgskule. Helsefagarbeidere kan søke og bli vurdert.
 • Erfaring med å jobbe tverrfagleg, og i team
 • Må meistre godt norsk skriftleg og munnleg
 • Dokumentasjonsverktøy : Helseplattformen

Personlege eigenskapar

 • Du samarbeider godt.
 • Evne å bidra til å utvikle fagmiljøet i tenesta
 • Du kan handle raskt og effektivt
 • Pliktoppfyllande og sjølvgåande
 • Stor arbeidskapasitet og er en utprega omsorgsperson
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Moglegheiter for fagleg og personleg utvikling.
 • God opplæring, og eit godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter gjeldande tariffavtale.
 • Medlemskap i KLP pensjonsordning
 • Har godkjent Bedriftshelsetjeneste
 • Menn oppfordres til å søke.

Kontaktinformasjon

Silje F. Midthjell, Avdelingsleiar, 951 47 889, [email protected]


Eirik Frøystad, Verksemdsleiar, 416 25 242, [email protected]


Arbeidsstad

Steinholtvegen


6240 Ørskog


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Ålesund kommuneReferansenr.: 4827012935


Stillingsprosent: 100, 80, 40%


Fast


Søknadsfrist: 10.07.2024Buteneste nordre, Ålesund kommune

BedriftButeneste nordre, Ålesund kommune
Om bedriften

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 58.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 4.500 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger