Jobbsafari
Vefsn kommune Mosjøen skole

Mosjøen skole har ledige lærerstillinger fra 01.08.2024

1 måneder siden
OmrådeMosjøen
Søk senest19.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Mosjøen skole er en 1-7 skole med ca. 300 elever, hvorav ca. 110 barn er i SFO. Mosjøen skole har ca.60 medarbeidere. Skolen ligger midt i hjertet av byen med gangavstand til idrettsområde og skogsområde, hvor vi har opprettet et eget uteklasserom. Skolen har et engasjert personale med en felles visjon: «Vi får til det vi vil!». Visjonen synliggjør ønsket holdning og tenkning. Våre verdier i det daglige arbeid med barns utvikling og læring preges av verdiene: Trygghet, Glede, Respekt og Nysgjerrighet.

Ny Mosjøen skole er prosjektert og bygges vegg i vegg med dagens skole. Den skal være klar til innflytting årsskiftet 2025/2026.

Mosjøen skole har følgende ledig lærerstillinger fra skoleåret 2024/2025:

Med forbehold om endringer i personalet, vil det bli ledig inntil 4 faste stillinger ved Mosjøen skole, og inntil 3-4 vikariater/års vikariater. Stillingene kan deles opp etter vårt behov og ut fra søkers behov, eks 50% stilling hvis mulig.

 • Vi har spesielt behov for en fast stilling til lærer som har IKT i sin fagkrets, og som har et ønske om å være med på drift og vedlikehold av våre IPader og PCer, samt videreutvikle de pedagogiske verktøyene sammen med oss. Stillingen har minimum 20% IKT – og vi ønsker å tilby kurse og skolering for den som ansettes. Vil da også være med på å sette opp nyskolens nye nettverk mm.
 • Vi har også behov for lærer med musikk i sin fagkrets. Kan kombineres med eventuelt andre stillinger.
 • Vi har behov for lærere med mat- og helse i sin fagkrets
 • Vi har behov for lærere med kroppsøving i sin fagkrets
 • Vi har behov for lærere med kunst- og håndverk i sin fagkrets
 • Vi har behov for lærere med mat- og helse i sin fagkrets
 • Vi har behov for lærere med andrespråkspedagogikk i sin fagkrets
 • Vi har behov for eventuelt andre ledige faste stillinger eller vikariater som måtte bli ledige før skolestart

Arbeidsoppgaver

 • Den som tilsettes i Mosjøen skole må arbeide for skolens samlede behov og i tråd med skolens målsettinger. Vi vil under tilsettingsprosessen søke medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og viser god evne til samarbeid. Samt evne til å arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med barn.
 • Alle som tilsettes i ordinære lærerstillinger må etter vurdering av skolens behov kunne ta kontaktlærerfunksjon.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som:

 • Har formell undervisningskompetanse
 • Det er spesielt ønskelig med kompetanse i fagene;
  • Praktisk og pedagogisk IKT-kompetanse
  • Praktisk/estetiske fag:
   • musikk
   • kunst- og håndverk
   • kroppsøving
   • mat- og helse
   • Begynneropplæring
   • Spesialpedagogikk
   • SNO (særskilt norsk opplæring) andrespråkspedagogikk.
 • Har erfaring med å jobbe i team og ser dette som positivt.
 • Det er en fordel med erfaring fra å jobbe med fremmedspråklige elever.
 • God IKT-kompetanse er en selvfølge og et krav da vi jobber med IPad opp mot elevene.

Personlige egenskaper:

 • Har evne til å arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med barn.
 • At du samarbeider godt med kollegaer og foresatte.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Har gode muntlige og skriftlige ferdigheter.
 • Er positiv og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt.

Oppgi referanser i søknaden. Legg også inn vitnemål.

Den som tilsettes må FØR tiltredelse legge fram politiattest i samsvar med Opplæringslovens § 10-9.

Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger..
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Positive og løsningsorienterte kollegaer og et svært godt arbeidsmiljø.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Karl Børre Krogh på telefon 75101300 eller 91344053/99635388.

Lønnsvilkår

Lønn iht. gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

For stillinger i Vefsn kommune:
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).


Link til søknadsskjema:

Søk her

Vefsn kommune Mosjøen skole

BedriftVefsn kommune Mosjøen skole
Om bedriften

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.

Søk etter flere lignende stillinger