Jobbsafari
Byåsen skole, Trondheim kommune

Miljøveileder

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest28.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Byåsen har fra 1.august 2024 til 31.juli 2025 ledig to vikariater i 50 prosent stilling som miljøveileder i SFO. 

Byåsen skole er sentralt plassert på Byåsen, og er en av Trondheims største barneskoler. Skolen er en barneskole med rundt 100 elever per trinn. Vi er en stor organisasjon med ca 630 elever, 350 barn på SFO og ca 80 ansatte.  

Skole og SFO jobber med implementeringen av Fagfornyelsen, nasjonal rammeplan for SFO og oppvekststrategien Stein-Saks-Papir.

I SFO har utarbeidet en vi lokal rammeplan hvor relasjonskompetanse og inkluderende lek og aktivitet er fokusområder for skoleåret 2024/2025. 

Byåsen skole er kjent for sin kulturelle profil, og samarbeider nært med Trondheim kommunale kulturskole.


Arbeidsoppgaver

 • Den som søker må ha interesse for barns fritid og fritidspedagogikk. Søker må se på SFO som en vennskapsarena hvor inkluderende lek, aktiviteter og fritid skal prege innholdet i dagen.
 • Skape tilhørighet, gi trygghet og omsorg til alle barn på basen.
 • Lede barnegrupper i barnemøter, lek, aktiviteter og måltid.
 • Skape rom for barns medvirkning i egen fritid.
 • Legge til rette, motivere, veilede og aktivisere barn til lek og aktivitet, ute og inne.
 • Gå foran som forbilde i en aktiv rolle, ute og inne.
 • Jobbe og utøve praksis i tråd med lokal rammeplan SFO.
 • Arbeide med barn med sammensatte vansker knyttet til atferd og helse.

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse eller erfaring med skolefritidspedagogikk.

Personlige egenskaper

 • Har holdninger som “Alle barn er våre barn”.
 • Søker er modig, engasjert, kreativ, løsningsorientert, raus og inkluderende.
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner, ansvarlighet og evne til å møte mennesker lyttende og anerkjennende.
 • Søkere utøver en aktiv rolle i lek og aktivitet, ute og inne.
 • Søker må påregne å jobbe hver ukedag.

Vi tilbyr

 • Et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med positive og engasjerte medarbeidere.
 • Et bredt faglig og sosialt miljø med fokus på kollektive prosesser.
 • En moderne skole og SFO med et fantastisk uteområde og mange muligheter for lek og læring ute og inne.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktinformasjon

Marianne Uran Løkken, Rektor, 72547100


Kristin Nilsen, Avdelingsleder, 48291263


Kjersti Sagmo Aalberg Fossland, Avdelingsleder, 91623955


Wanja Saghaug Folstadli, Avdelingsleder, 41655325


Arbeidssted

Bøckmans veg 107


7022 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4827410724


Stillingsprosent: 50%


Vikariat


Startdato: 01.08.2024


Sluttdato: 31.07.2025


Søknadsfrist: 28.06.2024Byåsen skole, Trondheim kommune

BedriftByåsen skole, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger