Jobbsafari
Gulsetringen familieavdeling, Bufetat

Miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut

1 måneder siden
OmrådeSkien
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Telemark barne- og familiesenter, Gulsetringen familieavdeling, er det ledig fast 100% stilling som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut. Stillingen inngår i turnus (dag og kveld) med arbeid p.t hver 8. helg. Stillingen er ledig for tiltredelse 1. august 2024. 
Stillingen innebærer arbeid i et spennende fagfelt som er i endring og avdelingen har engasjerte, positive og motiverte medarbeidere.

Familieavdelingen skal tilby Barnevernstjenesten bistand i undersøkelsesfasen etter "Standardisert forløp familieutredning", for familier med barn 0-6 år med hovedvekt på aldersgruppen 0-3 år. Familieavdelingen gir også tilbud til kommunene om "Standardisert forløp omsorgsendrende hjelpetiltak". Målgruppen er barn 0-6 år. 

Det jobber psykologer, barnevernspedagoger, barnehagelærere og sosionom på senteret og alle har erfaring fra arbeid med barn og familier.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og kartlegging av barnets fungering og omsorgsbehov, samspill og tilknytning - foreldre og foreldrenes omsorgspraksis og omsorgsmuligheter
 • Miljøterapeutisk arbeid med familiene, som veiledning, barne- og foreldre samtaler
 • Dokumentasjonsarbeid og rapportskriving
 • Jobbe med familier med multiproblemer
 • Foreldreveiledning individuelt og i gruppe
 • Samarbeid med barneverntjenesten og andre instanser i forhold til oppfølging av det enkelte barnet
 • Praktisk arbeid ved avdelingen
 • Vitne i barneverns- og helsenemnda
 • Stillingen kan også få endrede arbeidsoppgaver i en organisasjon i vekst og endring

Kvalifikasjoner

 • Må ha minimum 3 - årig relevant høyskoleutdanning fra høyskole/universitet
 • Må ha kompetanse på og relevant erfaring fra arbeid med barn og familier
 • Må ha sertifikat for bil klasse B
 • Må ha gode muntlige og skiftelige norskkunnskaper samt gode evner til dokumentføring, rapportskriving og håndtering av IKT
 • Ønskelig med erfaring/kunnskap fra 1.linje barnevern herunder undersøkelse etter lov om Bvtj.§ 2-2
 • Ønskelig med relevant mastergrad eller videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng innen fagfeltet
 • Ønskelig med kjennskap og erfaring med ulike utrednings- og kartleggingsverktøy
 • Ønskelig med erfaring fra endringsarbeid i møte med multiproblemfamilier

Personlige egenskaper

 •  Du er empatisk, reflektert og har gode samarbeidsevner, er tydelig på en god og ivaretakende måte og byr på deg selv med humor og glimt i øyet 
 •  Du har god arbeidskapasitet, er fleksibel, løsningsfokusert og med gode evner til struktur og planlegging
 •  Du har god tåleevne til å stå i krevende prosesser over tid
 •  Du tar initiativ, er positiv, viser engasjement og har gode fysiske forutsetninger
 •  Du er en person med gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper samt gode evner til dokumentføring og rapportskriving
 •  Stillingsinnehaver må kunne motta veiledning, både individuelt og i gruppe og nyttiggjøre seg denne i jobben

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, med lønn pt kr. 466 600 - 624 500 pr. år (ltr. 45-64) eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut, med lønn pt kr. 524 700 – 646 000 pr. år (ltr. 53-66). 
 • Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. Søkere med sosialfaglig utdannelse vil plasseres i fagspesifikke stillingskoder: Sosionom, vernepleier, barnevernspedagog i tråd med lokal lønnspolitikk for Bufetat.
 • For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I tillegg kan vi tilby:

 • Sosiale tiltak sammen med gode kollegaer
 • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen
 • Veiledning
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Telemark barne- og familiesenter/familieavdelingen i Skien. 
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Anne Valen, enhetsleder, 46 61 82 66, [email protected]


Ørjan Mathiesen, avdelingsleder, 46 61 77 41, [email protected]


Arbeidssted

Gulsetringen 313


3742 Skien


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: BufetatReferansenr.: 4802063191


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 02.06.2024Gulsetringen familieavdeling, Bufetat

BedriftGulsetringen familieavdeling, Bufetat
Om bedriften

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker fylkene Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger