Jobbsafari
Tjønnen dagsenter, Bergen kommune

Miljøterapeut / vernepleier ved Tjønnen dagsenter og timeavlastning 

26 dager siden
OmrådeLaksevåg
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Etat for tjenester til utviklingshemmede er en av fem etater under byrådsavdeling BEHO - Byrådsavdeling, eldre, helse og omsorg. BEHO - har ansvaret for kommunens samfunnsoppgaver innen folkehelse, tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende, helsetjenester og legevakt. Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg har ansvaret for vel 8000 ansatte. Etat for tjenester til utviklingshemmede har vel 3000 årsverk og gir tjenester til 1400 brukere, vi har 112 tjenestesteder og er en av de største helseetatene i landet.

Enhet for dagsenter og avlastning er en byomfattende enhet som har 11 dagsenter, 10 kommunale avlastningsboliger og 3 private avlastningstiltak. Enheten gir tilbud til barn, ungdom og voksne med funksjonshemming og utviklingshemming.

Tjønnen dagsenter og timeavlastning ligger på Melkeplassen. Vi har høy kompetanse innenfor tilrettelegging av aktiviteter for personer med en utviklingshemming. Tjønnen dagsenter og timeavlastning arbeider kontinuerlig med å skape gode og meningsfylte aktiviteter for våre tjenestemottakere, og har en god variasjon og spennvidde i vårt aktivitetstilbud. Vårt mål er å være aktiv i felleskap med bruk av kunnskap, kreativitet og kvalitet.

Dagsenteret gir dagtilbud til tjenestemottakere med ulike bistandsbehov og utfordrende atferd.

Stillingen vil være delt mellom Tjønnen dagsenter og timeavlastning. Timeavlastningen gir tjenester til barn og unge på ettermiddager onsdag, torsdag, samt lørdag fra kl 10-17. Stillingen er pr dags dato knyttet opp mot timeavlastning med en ettermiddag / kveld i uken og hver tredje lørdag. 

Er du engasjert, faglig dyktig og vil være en del av vårt team, er du hjertelig velkommen til å søke jobb hos oss! 


Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid, oppfølging av daglige rutiner og tiltak
 • Primærkontaktarbeid
 • Oppfølging i forhold til legemiddelhåndtering kan være aktuelt
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon brukes av flere tjenestebrukere 
 • Jobbe forebyggende og håndtere utfordrende adferd. 
 • Tilrettelegging av aktiviteter for tjenestemottakere med følgepersonal fra bofellesskap.
 • Direkte miljøterapeutisk arbeid; herunder 1:1 og 2:1 bemanning
 • Bruk av data og kommunens datasystemer
 • Være med å utvikle og tilrettelegge aktiviteter for brukergruppen, individuelt og i gruppe
 • Kjøre brukere til og fra dagsenteret og aktiviteter i dagsenterets biler
 • Være ansvarsvakt
 • Andre delegerte arbeidsoppgaver fra leder

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som vernepleier. 3-årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk høyskoleutdanning/- bachelornivå kan også søke
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming
 • Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd er en fordel
 • Må ha sertifikat klasse B. Skriv i søknaden om du har sertifikat.
 • Må kunne svømme og delta i aktiviteter i basseng
 • Kunnskap om alternativ og supplerende kommunikasjon vil være en fordel
 • Evne til å jobbe målrettet og selvstendig, samt i team
 • Medisinkompetanse er ønskelig
 • Gjennomført Map kurs vil være en fordel
 • Være innstilt på å veilede studenter
 • God kunnskap om Helse- og omsorgstjenesteloven kapitel 9. og Pasientrettighetsloven kap. 4A.
 • Personer utenfor Skandinavia må dokumentere språkferdigheter på B2-nivå i norsk skriftlig og muntlig igjennom bestått B2 prøve i norsk.
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har gode relasjonelle ferdigheter, er åpen og imøtekommende og er en god lagspiller
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i møte med brukere, pårørende og kollega.
 • Har du en hobby som musikk, kunst og håndverk, fysisk aktiviteter mm. er det en styrke inn i arbeidet.
 • Må kunne delta i fysisk aktivitet, som bading, turer mm. 
 • Positive holdninger og stå på vilje
 • Være ryddig og strukturert
 • Mestre å stå i utfordrende situasjoner over tid og være løsningsorientert
 • Ha høy etisk bevissthet og arbeidsmoral
 • Grunnet arbeidets art er det behov god psykisk- og fysisk helse
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet til stillingen

Vi tilbyr

 • Et spennende faglig miljø med rom for å bruke flere sider av seg selv.
 • En stabil og engasjert personalgruppe som er gode relasjonsbyggere og med stor lagånd.
 • 37,5 timers arbeidsuke
 • En organisasjon i utvikling og vekst.
 • Relevante kurs og fagdager i fellesskap med andre dagsentre.
 • Opplæring og veiledning
 • Stor variasjon i brukergruppe og oppgaver- ingen dager er like.
 • Lyse og moderne lokaler tilrettelagt brukergruppen.
 • Lett tilgang med kollektiv transport.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Lønn ihht. stillingsregulativ (Kr 488.400 - 579.100, avhengig av ansiennitet.)
 • Rabatt på flere treningssentre i Bergen
 • Mulighet for medlemskap i bedriftsidrettslag innenfor flere idrettsgrener.

Kontaktinformasjon

Hanne Thune Johnsen, Avdelingsleder, 95803579, [email protected]


Arbeidssted

Øvre Fyllingsveien 81


5161 Laksevåg


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4796314351


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 06.05.2024Tjønnen dagsenter, Bergen kommune

BedriftTjønnen dagsenter, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger