Jobbsafari
Lade bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune

Miljøterapeut med ønske om å medvirke i et nytt tjenestetilbud?

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du en faglig engasjert miljøterapeut? Genuint opptatt av å skape gode relasjoner? Og ønsker du å medvirke i et nytt tjenestetilbud? Da trenger vi i Lade bo- og aktivitetstilbud din kompetanse! Vi har fra 1. mai 2024 ledig to faste 100 prosent stillinger som miljøterapeut.

Lade bo- og aktivitetstilbud er en enhet som gir helse - og omsorgstjenester til mennesker over 18 år med ulike funksjonsnedsettelser. Det kan være en utviklingshemming, utviklingsforstyrrelse eller ervervet hjerneskade. Vi tilbyr tjenester i hjemmet,- både heldøgns- og ambulant, aktivitetstilbud og avlastningstilbud. Vi er organisert i flere ulike tjenestesteder, med godt etablerte fagmiljø som er tverrfaglig sammensatt.

I januar 2024 var det oppstart av et nytt tjenestetilbud i Lade bo- og aktivitetstilbud og vi har behov for flere engasjerte medarbeidere. Tjenestetilbudet er organisert i en type bolig kalt minihus. Minihus er små enheter og skiller seg fra store bofellesskap ved at de ikke har tilknytning til et fellesareal. Det fjerner en kollektiv struktur og fremmer opplevelsen av å bo i egen bolig. Det ivaretar også behovet for ikke å bo tett innpå andre.

Vi har som mål at de som mottar tjenester skal oppleve god livskvalitet. Vi ønsker å sørge for individuelt tilrettelagte tjenester med menneskets selvbestemmelse i fokus, samt fremme muligheter for læring og mestring i ens eget hjem. Et sted man kan slappe av og være seg selv. Samtidig er det viktig å legge til rette for mulighet for deltakelse i arbeid og samfunnsliv. Vi ønsker engasjerte og deltakende ansatte i dette arbeidet.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår side "jobb hos oss"


Arbeidsoppgaver

 • Være deltakende i utviklingen av nytt tjenestetilbud
 • Tilrettelegge for at bruker opplever selvstendighet, utvikling og mestring i hverdagslivet 
 • Individuell oppfølging av bruker gjennom praktisk hjelp og bistand i hjemmet
 • Arbeide målrettet i henhold til tjenestevedtak
 • Dokumentasjon i journalsystemet Helseplattformen
 • Veiledning og opplæring av kollegaer, studenter og lærlinger 
 • Utføre oppgaver tilknyttet rollen som vaktansvarlig 
 • Primærkontaktansvar 
 • Tjenesten er turnusbasert og innebærer arbeid på dag, kveld, i helger og helligdager 

Kvalifikasjoner

 • Krav om autorisasjon som vernepleier, bachelor i helse - og sosialfag eller pedagogisk utdannelse med veiledet praksis
 • Du har relevant arbeidserfaring med å bistå personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og andre funksjonsnedsettelser 
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid 
 • Erfaring med atferd som utfordrer 
 • Gode samarbeid - og kommunikasjonsferdigheter 
 • Erfaring med samarbeid med pårørende 
 • Ønskelig med tegnspråkkompetanse
 • Ønskelig med erfaring med psykisk helsearbeid 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Ønskelig med førerkort for bil (klasse B)

Personlige egenskaper

 • Du er god på å skape og opprettholde tillitsfulle relasjoner
 • I samhandling med bruker mestrer du å løse utfordringer på "sparket" og å gjøre justeringer underveis
 • Du har sans for humor og et godt humør
 • Du er nysgjerrig og forståelsesfull i møte med brukere med ulike atferdsuttrykk
 • Du mestrer å stå i krevende situasjoner 
 • God omstillingsevne og er åpen for endringer 
 • Du tar initiativ og er ansvarsfull
 • Du mestrer å jobbe selvstendig, men byr samtidig på faglig engasjement i drøftinger med dine kollegaer

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å medvirke i utviklingen av et nytt tjenestetilbud
 • Arbeidssted i nye bygg 
 • Intern opplæring i PAS - et rammeverk for gode helse- og omsorgstjenester
 • Kurs i helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 
 • Intern opplæring i rollen som vaktansvarlig 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Marthe Marholm, Avdelingsleder , 47516405


Kari Grøtli Nygård, Avdelingsleder , 90408963


Arbeidssted

Lade alle 80


7041 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4776768494


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024Lade bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune

BedriftLade bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger