Jobbsafari
Bolig mindreårige flyktn. Kongeveien, Horten kommune

Miljøterapeut i bolig for enslige mindreårige flyktninger 

26 dager siden
OmrådeHorten
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du en trygg, omsorgsfull og engasjert voksenperson?
Liker du å være sammen med barn og unge?
Er du glad i å utfordre deg selv til å skape gode relasjoner?

Da er stilling I kongeveien bofellesskap noe for deg 


Enhet for enslige mindreårige flyktninger i Horten kommune driver i dag to døgnbemannede bofellesskap, Kongeveien og Beverstien. Det er plass til 5-7 barn og ungdommer i hver bolig. I tillegg til bofellesskapene bosetter enheten barn og unge i andre bo tiltak som fosterhjem og hybel med oppfølging.


Målet med bofellesskapene er å gi barna god omsorg og en god oppvekst for å forberede dem til et selvstendig voksenliv. Kongeveien er et tiltak som skal utvikle en hjemfølelse for beboere fra 15-18 år. 

Vi har nå ledig en 72 %  stilling som miljøterapeut, men muligheter for økt stilling etter hvert.   I Kongeveien jobbes det etter tre-delt turnusordning.  Denne stillingen innebærer arbeid på dag og kveld,  samt arbeid hver tredje helg. 


Arbeidsoppgaver

 • Særkontakt for noen av barna
 • Sikre god omsorg og god struktur på barnas hverdag
 • Gjøre meningsfulle aktiviteter med barna
 • Oppfølging av ungdommenes og barnas behov knyttet til skole, helse, arbeidspraksis og fritid
 • Samarbeid med ulike interne og eksterne instanser
 • Tilrettelegge for brukermedvirkning
 • Være en god rollemodell
 • Jobbe selvstendig og i team med felles mål
 • Bidra til enhetens faglige utvikling
 • Praktiske oppgaver som i et ordinært hjem
 • Bidra til integrering i samfunnet 
 • Alle ansatte skal arbeide ut fra en traumebevisst forståelsesramme (helende omsorg)

Kvalifikasjoner

Krav:

 • 3-årig helse/sosialfaglig høgskoleutdanning (jf. kvalitetsforskriften for barnevernsinstitusjoner). Fortrinnsvis vernepleier, barnevernspedagog eller sosionomI
 • interesse for å arbeide i nær samhandling med barn og ungdom
 • Tilstrekkelig god helse til å kunne delta på fysisk aktivitet sammen med ungdommene og barna
 • Muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk (eller annet skandinavisk språk), på et nivå som sikrer gode, forsvarlige tjenester
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest Barnevernsloven jf. § 6-10 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd leveres før oppstart


Ønsker:

 • Flerkulturell forståelse
 • Fordel med erfaring fra arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Personlige egenskaper

 • Vi søker en engasjert, blid og trygg voksenperson
 • Du er aktiv i forhold til å skape gode relasjoner med ungdommene og har evnen til å være tilstede for ungdom i en sårbar livssituasjon
 • Du tar ikke avstand fra ungdom som viser utfordrende atferd, men det gjør deg nysgjerrig og undrende på hvorfor
 • Du er pålitelig og lojal ovenfor vedtatte beslutninger og vårt faglige ståsted
 • Du er fleksibel, initiativrik og kan jobbe selvstendig
 • Du kan samarbeide tett med andre medarbeidere i et team
 • Du er utadvendt og aktiv i forhold til å skape kontakt med ungdommenes nærmiljø og nettverk
 • Du er glad i gjøre aktiviteter sammen med barn og ungdom
 • Det er ønskelig at du behersker norsk godt og har kunnskap om norsk samfunnsliv
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Hyggelige medarbeidere i et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Rabatt på treningssenter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn ihht Hovedtariffavtale og ansiennitet

Kontaktinformasjon

Erlend Troøien, Avdelingsleder, 40801426, [email protected]


Arbeidssted

Kongeveien 86


3188 Horten


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Horten kommuneReferansenr.: 4800184792


Stillingsprosent: 72%


Fast


Startdato: 01.08.2024


Søknadsfrist: 12.05.2024Bolig mindreårige flyktn. Kongeveien, Horten kommune

BedriftBolig mindreårige flyktn. Kongeveien, Horten kommune
Om bedriften

Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve.
Horten er en liten, idyllisk kommune med ca 27.500 innbyggere -  vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.
Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum, Nykirke eller i småbyen Åsgårdstrand. Kommunen har en lang og vakker sjøfront med mange fine strender, parker og turveier. Universitetet i Sørøst-Norge ligger her og vi har mange spennende bedrifter. Bli bedre kjent med oss gjennom vår presentasjonsfilm.

Vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle - uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion - om å søke utlyste stillinger - dersom de er kvalifiserte.

Horten kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at det utarbeides offentlig søkerliste for alle stillinger. Søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra denne. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Mer om Horten Kommune

Alle våre stillinger er å finne på våre nettsider.
Våre søkere vil alltid bli kontaktet via telefon eller fra en e-post-adresse som slutter med @horten.kommune.no.
Våre søkere vil aldri bli krevet for noen form for betaling eller kopi av ID i noe steg av en ansettelsesprosess.

Horten kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter

Søk etter flere lignende stillinger