Jobbsafari
Enhet for rustjenester, Trondheim kommune

Miljøterapeut

29 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest14.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Enhet for rustjenester er det ledig en fast 45 prosent stilling for miljøterapeut med helgearbeid. 

Enhet for rustjenester yter tjenester til personer med alvorlig og langvarig rusavhengighet, ofte i kombinasjon med ulike psykiske lidelser og somatiske helseutfordringer.

Enheten jobber systematisk med tjenesteutvikling og anser seg som en kompetanseenhet innen kommunalt rus- og overdosearbeid. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med hovedsakelig helse- og sosialfaglig kompetanse.

Ungdomsavdelingen SAMUR (Samhandlingstiltak for unge voksne med rusutfordringer). SAMUR med turnusarbeid er fortiden ambulerende tjeneste til ca 70 ungdommer.

Avdelingen innehar høy kompetanse på ungdomsarbeid og har stort fokus på fagutvikling.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter knyttet til trivsel.
 • Være en trygg omsorgsperson for de unge voksne.
 • Hjelp til å mestre hverdagen.
 • Hjelp til å ivareta og beholde egen bolig.
 • Gi nødvendig helsehjelp etter kompetanse og behov.
 • Praktisk bistand og oppgaver knyttet til måltider, renhold og forefallende oppgaver.
 • Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak.
 • Bistand til å komme seg til helserelaterte avtaler som fastlege, tannlege etc.
 • Andre spesifikke oppgaver knyttet til kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå. 
 • Relevant erfaring innen psykisk helse og/eller rus er ønskelig.
 • Førerkort for personbil.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter personer som er samarbeidsorientert og ansvar- og holdningsbevisst.
 • Du kan jobbe selvstendig, men også i team.
 • Du er motivert, fleksibel, engasjert og har respekt og interesse for den enkelte bruker.
 • Du er trygg i rollen som hjelper og jobber godt under press, du er god til å prioritere ved samtidskonflikter.
 • Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og håndterer stressede situasjoner med trygghet og ro.
 • Du har særlig god evne til kontaktetablering, relasjonsbygging og og stå i utfordrende situasjoner over tid.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, har omsorg for deg selv og dine kolleger.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Behersker dataverktøy.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø.
 • Vi kan tilby en spennende og krevende hverdag i vår enhet.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale

Kontaktinformasjon

Stig Pettersen, Avdelingsleder , 92800351


Arbeidssted

General Wibes veg 1B


7047 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommune



Referansenr.: 4827010836


Stillingsprosent: 45%


Fast


Søknadsfrist: 14.07.2024



Enhet for rustjenester, Trondheim kommune

BedriftEnhet for rustjenester, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger