Jobbsafari
Grim skole, Kristiansand kommune

Miljøterapeut

1 måneder siden
OmrådeKristiansand S
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Grim skole er en spennende ungdomsskole i bydelen Grim i Kristiansand, som i dag har elever fra 8.-10.
skoleår, med godt og vel 480 elever og 64 ansatte. Elevene kommer fra bydelene Eg, Kvadraturen, Grim, Tinnheia og Hellemyr. Skolen ligger ca. 2 km nord for Kristiansand sentrum, og nærhet til fine skogs- og turområder. Skolen har et godt samarbeid med FAU og andre kommunale samarbeidspartnere, og sammen skaper vi gode vilkår for ungdommene våre på Grim skole. Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.

Dersom du ønsker å bli en del av et godt og profesjonelt arbeidsmiljø, som har fokus på utvikling og trivsel, da kan dette være skolen for deg. Miljøterapeuten har det psykososiale miljøet på skolen som sitt fokusområdet. Inngår i skolens faste stab som en del av de øvrige elevtjenestene ved skolene på linje med helsesykepleier, sosiallærer og spesial-pedagogisk koordinator. Oppgavene skal være både individ- og systemrettet, og bidra til alternative faglige tilnærminger der målsettingen er inkluderende sosiale læringsmiljø for alle elever, i tråd med intensjonene i FLiK - satsingen.
De som ansettes skal være tydelige ambassadører for sosialt arbeid i skolen og inkluderende støttesystemer.
Det må påregnes gjennomsnittsberegning av arbeidstid slik at det kan bli arbeidsuker ut over normal arbeidstid (37,5 t). Deler av arbeidet vil utføres i elevenes undervisningsfrie perioder.
Tilsetting forutsetter framlegging av gyldig politiattest.


Arbeidsoppgaver

Pådriver for å skape læringsmiljøer som inkluderer alle.


Være med på å utvikle rollen som sosionom/barnevernspedagog i skolen.


Bidra i skolens strategiske arbeid med elevers skolemiljø. (Opplæringsloven §12-2)


Være en veileder på individ-, gruppe- og systemnivå.


Arbeid med enkeltelever.


Bidra til forbedring av klassemiljø på trinn med utfordringer.


Bidra til godt hjem-skole-samarbeid på individ-, gruppe-, og systemnivå.


Deltakelse i tverrfaglige møter, internt og eksternt.


Tett samarbeid med skolehelsetjenesten.


Samarbeid med forebyggende avdeling i kommunen og andre aktuelle tjenester i Familiens hus.

Kvalifikasjoner (overskrift)

Sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier

Relevant videreutdanning i forhold til oppgavene. Relevante sertifiseringer eller lignende kan kompensere for manglende videreutdanning
Minimum 5 års erfaring fra barneverntjenesten/barnevernsarbeid eller arbeid med ungdom
Erfaring fra arbeid i skole eller samarbeid med skole, og som følge av det ha forståelse av skolefeltet
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
Førerkort klasse B

Relasjonskompetanse


Gode evner til samarbeid


Evne til å arbeide selvstendig


Strukturert


Initiativrik


Fleksibel


Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Utfordrende og varierte arbeidsdager


Godt arbeidsmiljø med positive og ivrige elever, dedikerte ansatte og engasjerte foreldre


Offensiv teamjobbing og muligheter for å påvirke egen arbeidssituasjon innenfor gitte rammer


Arbeids- og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover og tariffavtale


Mulighet til å hjelpe ungdom til å oppfylle og utvikle sitt potensiale

Kontaktinformasjon

Åse Marit Eikestøl, Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl., +47 38 07 48 43


Arbeidssted

Møllevannsveien 50


4617 KRISTIANSAND S


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kristiansand kommuneReferansenr.: 4815968062


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 12.08.2024


Søknadsfrist: 02.06.2024Grim skole, Kristiansand kommune

BedriftGrim skole, Kristiansand kommune
Om bedriften

Bli med å styrke laget!

Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.

Vår kommune har fokus på et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det der det er mulig. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Velkommen til en veldrevet organisasjon.

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Søk etter flere lignende stillinger