Jobbsafari
Romerike fengsel

Midlertidig fengselsførstebetjent/ avdelingsleder ved særlig høy sikkerhet (SHS)

1 måneder siden
OmrådeKløfta
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Det er ledig et engasjement som fengselsførstebetjent ved Romerike fengsel, for tiden plassert som avdelingsleder ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS) på Ullersmo avdeling. Engasjementet har en varighet frem til 31.12.2025 med tiltredelse snarest.

Avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå har et høyere sikkerhetsnivå enn ordinære avdelinger i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Det er det regimet som har høyest sikkerhetsnivå for varetekts- og domssoning i Norge.

Ringerike fengsel og Romerike fengsel avdeling Ullersmo har begge en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.

I avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan det innsettes domfelte og varetektsinnsatte som antas å medføre særlig rømningsfare, fare for anslag utenfra for å bistå til rømning, fare for gisseltaking eller fare for ny, særlig alvorlig kriminalitet. Når andre sikkerhetsmessige tiltak har vist seg som eller fremstår som åpenbart utilstrekkelige, kan også innsatte som har gjort seg skyldig i gjentatt vold eller særlig truende atferd omfattes.

Leder av fengselet skal kontrollere at de tilsattes tidligere arbeidsforhold er uten anmerkninger, samt at ingen tilsatte har private forhold som kan svekke deres evne til å utføre en uhildet tjeneste. Vandelskontroll vil bli innhentet.


Arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen i tråd med gjeldende regelverk 
 • Sørge for utvikling, gode rutiner og følge opp og kvalitetssikre avdelingens arbeid
 • Innrapportering etter instruks til overordnet nivå 
 • Oppfølging av fengselsbetjenter i avdelingene
 • Ansvar for HMS og internkontroll og avviksbehandling (KIKS) 

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • Bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • Relevant erfaring 
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøY
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig at du har

 • Ledererfaring med personalansvar

Personlige egenskaper

 • Kunne ta beslutninger, være samarbeidsvillig og være innstilt på teamarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. 
 • Inneha gode lederegenskaper med evne til å motivere og inspirere
 • Ha god faglig forståelse for Kriminalomsorgens oppdrag og virkemidler. 
 • Ha evne til å formidle tilegnet kunnskap. 
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å arbeide analytisk og strukturert 
 • God rolle- og systemforståelse, og evne til å tenke helhetlig 
 • Resultatorientert 

Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Kantine og parkering rett utenfor fengselet.   Umiddelbar nærhet til Kløfta togstasjon.
 • Eget treningsrom for ansatte 

Stillingen lønnes som sko 0265 fengselsførstebetjent, ltr 58 - 67, fra kr. 565 900 - 657 300 per. år, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 


Romerike fengsel

BedriftRomerike fengsel
Om bedriften

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Region øst omfatter 12 fengsler, 4 friomsorgskontor, overgangsbolig, senter for narkotikakontroll med domstolkontroll og hundetjeneste med ca. 1.800 tilsatte i Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark.  Regionadministrasjonen er i Lillestrøm.  Romerike fengsel er et fengsel med høy sikkerhet og 285 plasser, Kroksrud avdeling med lavere sikkerhet og 62 plasser og Ungdomsenhet i Eidsvoll med kapasitet til 6 av begge kjønn i alderen 15-18 år.  Fengselet har 360 ansatte og ligger på Kløfta i Ullensaker.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger